Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών για την πρόταση νόμου «Ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Χάρης Γεωργιάδης Γεώργιος Προκοπίου
Πάμπος Παπαγεωργίου Φειδίας Σαρίκας
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών και κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 Απριλίου και στις 22 Μαΐου 2012. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Λογίστή της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, της ΟΕΒ, καθώς και ο Επίτροπος Περιβάλλοντος. Το ΚΕΒΕ και το ΕΤΕΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου [Ν. 12(I) του 2006], ώστε να διασφαλιστεί ότι στις περιπτώσεις αγοράς οχημάτων των γενικών διευθυντών υπουργείων και των προϊσταμένων ανεξάρτητων υπηρεσιών, καθώς και αγοράς επιβατικών οχημάτων τύπου σαλούν γενικής χρήσεως για τις ανάγκες της δημόσιας υπηρεσίας οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα των οχημάτων αυτών δε θα υπερβαίνουν τα όρια που προβλέπονται σ’ αυτή. Με την ίδια πρόταση νόμου σκοπείται επίσης η τροποποίηση του άρθρου 61Α του ιδίου νόμου, στον οποίο έχουν μεταφερθεί και ενσωματωθεί στην κυπριακή έννομη τάξη οι κανόνες που περιέχει η Οδηγία 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών, έτσι που οι αναθέτουσες αρχές, οποτεδήποτε προβαίνουν στην αγορά οχημάτων οδικών μεταφορών, να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις της λειτουργικής κατανάλωσης ενέργειας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος.

Εισάγοντας την υπό αναφορά πρόταση νόμου στην επιτροπή, ο εκ των εισηγητών της βουλευτής κ. Γιώργος Περδίκης δήλωσε ότι με τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις εισάγονται δύο ασφαλιστικές δικλίδες σχετικές με την ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ειδικότερα, όσον αφορά την περίπτωση αγοράς οχημάτων των γενικών διευθυντών υπουργείων και των προϊσταμένων ανεξάρτητων υπηρεσιών οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 145 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο και όσον αφορά την περίπτωση αγοράς επιβατικών οχημάτων γενικής χρήσεως κατηγορίας Μ1 για τις ανάγκες της δημόσιας υπηρεσίας οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 120 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο. Οι τροποποιήσεις αυτές, πρόσθεσε, εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία για μείωση των εκπομπών ρύπων, ειδικότερα εκείνων που αφορούν στον τομέα των μεταφορών.

Ο διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων δήλωσε μεταξύ άλλων ενώπιον της επιτροπής ότι ως θέμα αρχής συμφωνεί απόλυτα με τους σκοπούς της πρότασης νόμου, η ψήφιση της οποίας αναμένεται να συμβάλει στον περαιτέρω περιορισμό των εκπομπών αερίων και στον περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμων καθότι συνεπάγεται εξοικονόμηση πόρων για το κράτος. Ο μόνος προβληματισμός, όπως ανέφερε, έγκειται στην ακαμψία της προτεινόμενης νομοθεσίας, αν ληφθεί υπόψη ότι η τεχνολογία όσον αφορά τους κινητήρες αυτοκινήτων είναι μια τεχνολογία η οποία αναπτύσσεται με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς, και ως εκ τούτου οι ίδιες βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων δεσμεύονται να μειώνουν συνεχώς τις εκπομπές αερίων διοξιδίου του άνθρακα που παράγουν. Στην περίπτωση αυτή, κατέληξε, ο νόμος στοχεύει να θέσει προδιαγραφές για τις τιμές των εκπομπών αερίου του διοξιδίου του άνθρακα, προδιαγραφές όμως που μεταβάλλονται συνεχώς.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, αφού οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν αναμένεται να δημιουργήσουν οποιοδήποτε πρόβλημα για το υπουργείο του, το οποίο, πρόσθεσε, αποτελεί και το βασικό αγοραστή των υπό αναφορά οχημάτων. Όπως περαιτέρω ανέφερε, πρόβλημα ενδεχομένως είναι δυνατό να δημιουργηθεί στην περίπτωση που οι προτεινόμενες ρυθμίσεις καλύψουν και τις περιπτώσεις αγοράς οχημάτων για τους υπουργούς, αφού, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της αγοράς, μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε στην έλλειψη επαρκούς ανταγωνισμού για την κατηγορία αυτών των οχημάτων.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος δήλωσε ότι συμφωνεί με την ψήφιση της εν λόγω πρότασης νόμου σε νόμο, αφού αυτή συνάδει με τα νομικά πλαίσια και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία για μείωση των εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, καθώς και με τις πράσινες συμβάσεις που δεσμεύτηκε το κράτος να τηρεί και κυρίως των παραμέτρων εκείνων που αφορούν την προκήρυξη προσφορών για τις πράσινες συμβάσεις.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας δήλωσε ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, αφού αυτή συνάδει με τα πλαίσια των ευρωπαϊκών κανόνων και Οδηγιών.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας ως θέμα αρχής εξέφρασε τις επιφυλάξεις του ενώπιον της επιτροπής αναφορικά με την ορθότητα συμπερίληψης προδιαγραφών/ορίων στην ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα για την αγορά οχημάτων του δημοσίου, αφού, όπως ανέφερε, η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση καλύπτεται κατά παρόμοιο τρόπο από τις διατάξεις του Νόμου αρ. 12(I) του 2006 αναφορικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών.

Οι εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις διατάξεις της πρότασης νόμου, αφού, σύμφωνα με τη νέα συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέτρα που αφορούν το περιβάλλον είναι δυνατό να είναι πιο αυστηρά από αυτά που καθορίζει η Οδηγία, νοουμένου όμως ότι τα μέτρα αυτά δεν αντίκεινται στις πρόνοιες της νέας συνθήκης. Ως εκ τούτου, πρόσθεσαν, από πλευράς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δε φαίνεται να προκύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα από την εισαγωγή των συγκεκριμένων προνοιών της πρότασης νόμου στη βασική νομοθεσία, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι αποτελεί βασική αρχή του κοινοτικού δικαίου στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων η διαφύλαξη υγιούς ανταγωνισμού στα πλαίσια ανοικτών δημόσιων συμβάσεων.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος δήλωσε ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου και τάχθηκε υπέρ της ψήφισής της σε νόμο, αφού θα συμβάλει στη μείωση ειδικότερα των εκπομπών αερίων διοξιδίου του άνθρακα από οχήματα οδικών μεταφορών και στην επίτευξη του στόχου για μείωση του διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 2020, σύμφωνα και με το σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά το κλίμα και την ενέργεια. Οι δημόσιες συμβάσεις, πρόσθεσε, διαδραματίζουν ρόλο ζωτικής σημασίας στη στρατηγική Ευρώπη 2020 κυρίως στη χρήση των δημόσιων συμβάσεων για τη μετάβαση σε μια οικονομία αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των πόρων και χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, μέσα στα πλαίσια μιας ευρύτερης προώθησης οικολογικών δημόσιων συμβάσεων.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών δήλωσε ότι το τμήμα του υιοθέτησε τη στρατηγική Ευρώπη 2020 για τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής δημόσιων συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς μια αποτελεσματικότερη ευρωπαϊκή αγορά πράσινων συμβάσεων, υιοθετώντας τα κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων ως προς την επίτευξη των στόχων για μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Μέσα στα πλαίσια αυτά, πρόσθεσε, και με στόχο τη διαφύλαξη υγιούς ανταγωνισμού για αποτελεσματικότερη αγορά καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών, τάσσεται υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

Ο εκπρόσωπος της ΟΕΒ δήλωσε ότι τόσο το μέλος της οργάνωσης του συνδέσμου των εισαγωγέων αυτοκινήτων όσο και η ίδια η οργάνωση συμφωνούν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της, όπως και τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων ότι με την ψήφιση της εν λόγω πρότασης νόμου σε νόμο δεν περιορίζεται μόνο, αλλά και ταυτόχρονα διαφυλάσσεται ο υγιής ανταγωνισμός στον τομέα της αγοράς οχημάτων οδικών μεταφορών, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο όπως αυτή έχει κατατεθεί.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι, στο στάδιο της τοποθέτησης της επιτροπής επί των προνοιών αυτής και παρά το ομόφωνο της εισήγησής της για ψήφισή της σε νόμο, ο εισηγητής της βουλευτής των Οικολόγων και Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης πρότεινε όπως σ’ αυτήν περιληφθούν και οι περιπτώσεις που αφορούν την αγορά οχημάτων των υπουργών και της αστυνομίας. Προς το σκοπό αυτό επιφυλάχθηκε να καταθέσει σχετική τροπολογία κατά τη διάρκεια της συζήτησης της πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

29 Μαΐου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων