Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συνθήκης της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Γιώργος Λουκαΐδης Αθηνά Κυριακίδου
Χρίστος Μέσης Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2012. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η δυνάμει του άρθρου 169.2 του συντάγματος κύρωση της Απόφασης 2011/199/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία τροποποιεί το άρθρο 136 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να θεσμοθετείται η νομική βάση για τη σύσταση μηχανισμού ο οποίος θα ενεργοποιείται, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, για τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας στο σύνολο της Ευρωζώνης. Σημειώνεται επίσης ότι η παροχή χρηματοοικονομικής στήριξης δυνάμει αυτού θα υπόκειται σε αυστηρούς όρους.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το νομοσχέδιο, ο νέος αυτός μηχανισμός, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, θα αντικαταστήσει τους υφιστάμενους προσωρινούς μηχανισμούς, δηλαδή το European Financial Stability Facility και το European Financial Stabilisation Mechanism. Σύμφωνα με το ίδιο σημείωμα, λόγω της επείγουσας ανάγκης εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας οι αρχηγοί των κρατών μελών της Ευρωζώνης συμφώνησαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2011 ότι η ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών πρέπει να επιταχυνθεί, έτσι ώστε ο μηχανισμός να τεθεί σε λειτουργία τον Ιούλιο του 2012 αντί τον Ιανουάριο του 2013, όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η σχετική τροποποίηση της Συνθήκης της Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά το τρίτο μέρος αυτής και δεν αυξάνει τις αρμοδιότητες που απονέμονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις συνθήκες.

Κατά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην επιτροπή ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι η κύρωση της Απόφασης είναι αναγκαία, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η προώθηση της κύρωσης της συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Σημειώνεται ότι σχετικό κυρωτικό νομοσχέδιο έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εκκρεμεί ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Στη βάση των πιο πάνω η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος τάχθηκε υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια της Βουλής για σκοπούς τελικής τοποθέτησης.

 

 

29 Μαΐου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων