Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα
Μάριος Μαυρίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Μαΐου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Διαζευγμένων Συζύγων και του Παγκύπριου Συνδέσμου Χωρισμένων Γυναικών. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΕΚ και οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου με τη διαγραφή απ’ αυτόν των διατάξεων εκείνων που ρυθμίζουν την παροχή δημόσιου βοηθήματος σε μονογονιούς λόγω της ανάληψης της αρμοδιότητας για παροχή οικονομικής βοήθειας σε μονογονιούς από την Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών και περαιτέρω με την εισαγωγή μεταβατικής διάταξης για την αποφυγή διπλοπληρωμών. Σημειώνεται ότι η ανάληψη της αρμοδιότητας αυτής από την Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων έγινε με τον περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικό) Νόμο του 2011 [Ν. 189(Ι) του 2011], ο οποίος προβλέπει ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος του την 1η Ιανουαρίου 2012.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών, με την εν λόγω τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου εισήχθησαν εισοδηματικά κριτήρια για τη στοχευμένη ενίσχυση των μονογονεϊκών οικογενειών, ενώ οποιεσδήποτε αποταμιεύσεις των οικογενειών αυτών δε λαμβάνονται υπόψη για την παραχώρηση επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα για την παραχώρηση δημόσιου βοηθήματος σε μονογονιούς. Περαιτέρω, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, η ομάδα στόχου διευρύνεται και, ενώ σήμερα δημόσιο βοήθημα παίρνουν γύρω στις πεντέμισι χιλιάδες μονογονεϊκές οικογένειες, με τη νέα νομοθεσία ο αριθμός αυτός θα διπλασιαστεί και το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας υπολογίζεται να το δικαιούνται γύρω στις δέκα χιλιάδες μονογονεϊκές οικογένειες.

Όπως οι ίδιοι εκπρόσωποι εξήγησαν περαιτέρω, επειδή η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων δεν ήταν έτοιμη να καταβάλει το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας από την 1η Ιανουαρίου 2012, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνέχισαν και θα καταβάλουν μέχρι και την 31η Μαΐου 2012 δημόσιο βοήθημα σε όλους τους δικαιούχους μονογονιούς με βάση τον περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο. Επίσης, διευκρινίστηκε ότι από την 1η Ιουνίου 2012, η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων θα δέχεται τις νέες αιτήσεις για επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας και όσες οικογένειες δικαιούνται το εν λόγω επίδομα με βάση τον περί Επιδόματος Τέκνου Νόμο θα δικαιούνται να πάρουν αναδρομικά το επίδομα αυτό από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του προέδρου και μελών της επιτροπής ο εκπρόσωπος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας δήλωσε συναφώς ότι γύρω στις δύο χιλιάδες μονογονεϊκές οικογένειες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα υπό την ιδιότητά τους ως ανέργους ή αναπήρους ή ασθενείς.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Διαζευγμένων Συζύγων και του Παγκύπριου Συνδέσμου Χωρισμένων Γυναικών εξέφρασαν έντονα τις επιφυλάξεις τους για το κατά πόσο η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων θα είναι σε θέση να εκπληρώσει από την 1η Ιουνίου 2012 τις νέες της αρμοδιότητες και να καταβάλλει έγκαιρα τα επιδόματα μονογονεϊκής οικογένειας, δεδομένου ότι ήδη παρατηρούνται καθυστερήσεις στην καταβολή δημόσιου βοηθήματος σε μονογονιούς από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Με την ευκαιρία της συζήτησης του προτεινόμενου νόμου, οι εν λόγω σύνδεσμοι εξέφρασαν τη διαφωνία τους με επιμέρους διατάξεις του περί Επιδόματος Τέκνου Νόμου, τις οποίες όμως η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δε θα μπορούσε να εξετάσει στα πλαίσια της συζήτησης του παρόντος νομοσχεδίου, γιατί το θέμα αυτό απασχόλησε σε έκταση την καθ’ ύλην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ δεν τοποθετήθηκε επί του προτεινόμενου νόμου, ενώ ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΔΕΟΚ σημείωσε ως θετική εξέλιξη τη διεύρυνση της ομάδας στόχου, εκφράζοντας ταυτόχρονα την άποψη ότι τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων συνδέσμων σε σχέση με τον περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμο πρέπει να εξεταστούν εκ νέου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.

Απαντώντας στις πιο πάνω ανησυχίες των ενδιαφερόμενων συνδέσμων ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων διαβεβαίωσε και γραπτώς με σχετική επιστολή της υπηρεσίας, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2012, ότι η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, με την ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου, θα προβεί άμεσα στις ακόλουθες ενέργειες:

1. Άμεση κυκλοφορία των εντύπων αίτησης για διεκδίκηση επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας.

2. Ενημέρωση του κοινού μέσα από ανακοινώσεις και προβολή του θέματος στα μέσα μαζικής επικοινωνίας.

3. Συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς εταίρους και τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες για τη συμπλήρωση και παραλαβή των εντύπων της αίτησης.

4. Μεταφορά του αρχείου των μονογονεϊκών οικογενειών από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας στην Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων.

5. Επικέντρωση του προσωπικού της υπηρεσίας στην καταχώριση και στον έλεγχο των αιτήσεων.

Στην ίδια επιστολή διατυπώνεται περαιτέρω η δέσμευση της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων ότι η καταβολή του επιδόματος σε μονογονιούς υφιστάμενους λήπτες δημόσιου βοηθήματος θα είναι εφικτή στο τέλος Ιουνίου 2012.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης.

 

 

 

29 Μαΐου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων