Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Χάρης Γεωργιάδης

Άγγελος Βότσης

Πάμπος Παπαγεωργίου

Αβέρωφ Νεοφύτου

Νίκος Νικολαΐδης

Μάριος Μαυρίδης

Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 21 και 28 Μαΐου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του εν λόγω νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου, ώστε να αποκόπτεται και από τις απολαβές αξιωματούχων και ανώτατων υπαλλήλων οι οποίοι βρίσκονται στην ανώτατη βαθμίδα της κλίμακάς τους είτε, σε περίπτωση συνδυασμένων κλιμάκων, στην ανώτατη βαθμίδα της υψηλότερης κλίμακας των συνδυασμένων κλιμάκων ή λαμβάνουν πάγιο μισθό πρόσθετη έκτακτη εισφορά ύψους 0,5% επί των μηνιαίων απολαβών τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η εν λόγω τροποποίηση κρίνεται σκόπιμη, ώστε να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση σε σχέση με τους υπαλλήλους με χαμηλότερες μισθοδοσίες που βρίσκονται στην υψηλότερη βαθμίδα της κλίμακάς της θέσης τους, από τις απολαβές των οποίων αποκόπτεται ήδη, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, πρόσθετο ποσοστό ύψους 0,5% ως έκτακτη εισφορά.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, ο περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος [Νόμος αρ. 112(Ι) του 2011], όπως αυτός τροποποιήθηκε αργότερα, προβλέπει μεταξύ άλλων την κλιμακωτή αποκοπή ως έκτακτη εισφορά προς τη Δημοκρατία από τις απολαβές αξιωματούχων και εργοδοτουμένων της κρατικής υπηρεσίας, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και των σχολικών εφοριών και από τις συντάξεις των αντίστοιχων συνταξιούχων, καθώς και των υπαλλήλων οι οποίοι κατά την 1η Ιανουαρίου 2012 βρίσκονταν στην υψηλότερη βαθμίδα της κλίμακας της θέσης τους, ως ακολούθως:

Μηνιαίες απολαβές/συντάξεις

Ποσοστό έκτακτης εισφοράς

Ποσοστό εισφοράς των υπαλλήλων που βρίσκονται στην υψηλότερη βαθμίδα της κλίμακας της θέσης τους

0-€2.500

0

0

€2.501-€3.500

2,5%

3,0%

€3.501-€4.500

3,0%

3,5%

€4.501 και πάνω

3,5%

4,0%

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο πιο πάνω νόμος τέθηκε σε ισχύ λαμβανομένου υπόψη του ότι με σχετική νομοθεσία παγοποιήθηκε επίσης η παραχώρηση προσαυξήσεων και τιμαριθμικής αύξησης σε αξιωματούχους και εργοδοτουμένους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για τη διετία 2012-2013 (με κάποιες εξαιρέσεις π.χ. σε περίπτωση προαγωγής). Σημειώνεται ότι με την εν λόγω ρύθμιση δεν επηρεάστηκαν από την παγοποίηση των προσαυξήσεων αξιωματούχοι και εργοδοτούμενοι που βρίσκονται στην υψηλότερη βαθμίδα της κλίμακας της θέσης τους.

Συναφώς, το αρμόδιο υπουργείο κατέθεσε στη Βουλή το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, με το οποίο ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

1. Η ίση μεταχείριση των αξιωματούχων και ανώτατων υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που αμείβονται με πάγιο μισθό ως προς το ποσοστό έκτακτης εισφοράς που αποκόπτεται από τις απολαβές τους σε σχέση με τους υπαλλήλους με χαμηλότερες μισθοδοσίες που βρίσκονται στην υψηλότερη βαθμίδα της κλίμακας της θέσης τους και δεν επηρεάζονται από την παγοποίηση των προσαυξήσεων για τη διετία 2012-2013.

2. Η πρόσθετη αποκοπή ποσοστού ύψους 0,5% των μηνιαίων απολαβών για τους εργοδοτουμένους που δε βρίσκονταν στην κορυφή της κλίμακας της θέσης τους κατά την 1η Ιανουαρίου του 2011, αλλά θα φτάσουν σε αυτή μέσα στη διετία 2012-2013, καθώς και για τους αξιωματούχους ή υπαλλήλους που θα τοποθετηθούν σε πάγιο μισθό μέσα στη διετία 2012-2013.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάσσεται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

29 Μαΐου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων