Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προστασίας Κυπριακών Πλοίων από Πράξεις Πειρατείας και άλλες Παράνομες Πράξεις Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Γεώργιος Προκοπίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Νίκος Νικολαΐδης
Χάρης Γεωργιάδης  
Ανδρέας Μιχαηλίδης Μη μέλη της επιτροπής:
Αντρέας Φακοντής Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε μια συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου 2012. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Άμυνας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της αστυνομίας, της Αρχής Λιμένων Κύπρου, του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ΚΝΕ), της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών (ΚΕΠ), των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ και της Επιτροπής Ναυτιλίας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πλοιάρχων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εισαγωγή νομοθετικού πλαισίου για ρύθμιση της προστασίας των κυπριακών πλοίων από παράνομες πράξεις, περιλαμβανομένης της πειρατείας, στις περιπτώσεις που ένα πλοίο δε βρίσκεται σε λιμένα ή λιμενική ή υπεράκτια εγκατάσταση.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Διατάξεις αναφορικά με τα υποχρεωτικά μέτρα ασφάλειας τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται από τα υπό κυπριακή σημαία πλοία για σκοπούς προστασίας από παράνομες πράξεις (κατάληψη, κατακράτηση, ομηρεία) κατά του πλοίου, των επιβαινόντων αυτού και του φορτίου που μεταφέρεται.

2. Διατάξεις αναφορικά με το δικαίωμα αυτοάμυνας του πληρώματος και τη δυνατότητα σύλληψης και κατακράτησης των ατόμων που διαπράττουν παράνομες πράξεις.

3. Διατάξεις που ρυθμίζουν την υποβολή αίτησης στην αρμόδια αρχή από πλοιοκτήτες/πλοιοδιαχειριστές κυπριακών πλοίων, με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικού με το οποίο θα επιτρέπεται η επιβίβαση σε πλοίο τους ιδιωτικών φρουρών για την εφαρμογή μέτρων ασφάλειας και η χρήση από αυτούς, όταν το πλοίο θα βρίσκεται σε περιοχές υψηλού κινδύνου, όπλων ή άλλου εξοπλισμού ασφάλειας.

4. Διατάξεις που ρυθμίζουν την υποβολή αίτησης στην αρμόδια αρχή από ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικού με το οποίο θα επιτρέπεται η παροχή από αυτές υπηρεσιών ασφάλειας σε υπό κυπριακή σημαία πλοία.

5. Διατάξεις αναφορικά με τις προϋποθέσεις έκδοσης, αναστολής και ακύρωσης συναφών πιστοποιητικών από την αρμόδια αρχή.

6. Διατάξεις που αφορούν τις υποχρεώσεις των εχόντων την εκμετάλλευση πλοίων, των πλοιάρχων και των ιδιωτικών εταιρειών υπηρεσιών ασφάλειας, σε περίπτωση επιβίβασης ιδιωτικών φρουρών με σκοπό την προστασία του πλοίου.

7. Διατάξεις που ρυθμίζουν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού του πλοίου, σε περίπτωση παράνομης πράξης και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις παράνομης κατοχής του πλοίου.

8. Διατάξεις που ρυθμίζουν την προστασία των υπό κυπριακή σημαία πλοίων από ένοπλες δυνάμεις ή δυνάμεις ασφαλείας αλλοδαπού κράτους.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας και την εισηγητική και αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν το νομοσχέδιο, από τον Ιούνιο του 2005 η πειρατεία στις ακτές της Σομαλίας άρχισε να παίρνει διαστάσεις και, παρ όλα τα επανειλημμένα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και την παρουσία πολεμικών και άλλων στρατιωτικών μέσων στην περιοχή, τα οποία έχουν σταλεί με σκοπό την καταστολή της, η πειρατεία έχει εξαπλωθεί στο βόρειο και δυτικό Ινδικό Ωκεανό, εκατοντάδες ναυτικά μίλια μακριά από τις ακτές της Σομαλίας. Τα τελευταία χρόνια εκατοντάδες ναυτικοί έχουν κρατηθεί ως όμηροι για μήνες μέχρι την καταβολή λύτρων για την απελευθέρωσή τους.

Το Φεβρουάριο του 2011 οι διεθνείς οργανισμοί πλοιοκτητών και ναυτικών διαφοροποίησαν τη μέχρι τότε προσέγγισή τους στο θέμα και έκτοτε συστήνουν στα μέλη τους τη χρήση ένοπλων ιδιωτικών φρουρών. Ήδη αρκετοί πλοιοκτήτες και διαχειριστές υπό κυπριακή σημαία πλοίων έχουν εκφράσει την επιθυμία τους για χρήση ένοπλων ιδιωτικών φρουρών. Συγχρόνως, ορισμένα ανοικτά νηολόγια επιτρέπουν ήδη σε πλοία που φέρουν τη σημαία τους να χρησιμοποιούν, για σκοπούς προστασίας, τις υπηρεσίες ένοπλων ιδιωτικών φρουρών.

Η προτεινόμενη νομοθεσία παρέχει τη δυνατότητα σε πλοιοκτήτες και διαχειριστές πλοίων να χρησιμοποιήσουν, εάν επιθυμούν, τις υπηρεσίες νομικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες ασφάλειας σε πλοία, καθώς και ένοπλους ιδιωτικούς φρουρούς. Επιπρόσθετα, με το νομοσχέδιο δημιουργείται το απαιτούμενο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία πλοίων από ένοπλες δυνάμεις ή δυνάμεις ασφαλείας αλλοδαπού κράτους.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, οι διατάξεις του προτεινόμενου νόμου παρέχουν τη δυνατότητα για νέα έσοδα από τα τέλη που θα καταβάλλονται σε σχέση με την παροχή διάφορων υπηρεσιών που προβλέπονται, καθώς και από διοικητικά πρόστιμα σε περίπτωση παράβασης των διατάξεών του. Συγχρόνως όμως, δημιουργούν υποχρεώσεις που επιφέρουν δαπάνες οι οποίες θα βαρύνουν τον εκάστοτε ετήσιο προϋπολογισμό. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει συμφωνήσει με την εισήγηση για κάλυψη των πιθανών δαπανών για το 2012 από πιστώσεις που έχουν διατεθεί στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας σε σχέση με την επιθεώρηση πλοίων και την διερεύνηση ναυτιλιακών ατυχημάτων. Για το 2013 και μετά έχει συμφωνηθεί η συμπερίληψη συγκεκριμένων άρθρων στον ετήσιο προϋπολογισμό για τις σχετικές δαπάνες με ισάξιες μειώσεις άλλων πιστώσεων, στο βαθμό που αυτό είναι πρακτικά δυνατό.

Τέλος, ο ίδιος εκπρόσωπος επισήμανε την επείγουσα ανάγκη για άμεση υιοθέτηση της προτεινόμενης νομοθεσίας, λόγω του ότι οι πράξεις πειρατείας εναντίον πλοίων και οι απόπειρες διάπραξης τέτοιων πράξεων συνεχίζονται με αμείωτο βαθμό με σοβαρότατες συνέπειες για τη ναυτιλία.

Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Ναυτιλίας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Άμυνας, του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών και της Αρχής Λιμένων Κύπρου συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν θα αναβαθμιστεί το κύρος της κυπριακής εμπορικής ναυτιλίας, θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των κυπριακών πλοίων και θα προστατευθεί η ανθρώπινη ζωή και το μεταφερόμενο φορτίο.

Οι εκπρόσωποι του ΚΝΕ και της ΚΕΠ ζήτησαν άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, έτσι ώστε να τερματιστεί η φυγή πλοίων από το κυπριακό νηολόγιο και όλες οι δυσμενείς συνέπειες που αυτή συνεπάγεται για την κυπριακή εμπορική ναυτιλία και την οικονομία γενικότερα.

Ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΕΚ ζήτησε επίσης άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, έτσι ώστε να παρασχεθεί προστασία στους εργαζομένους στα υπό κυπριακή σημαία πλοία.

Ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ, χωρίς να διαφωνεί με τις διατάξεις του προτεινόμενου νόμου, εξέθεσε τις επιφυλάξεις του αναφορικά με τη δυνατότητα επίλυσης του προβλήματος της πειρατείας μέσω των εν λόγω νομοθετικών ρυθμίσεων και τις ανησυχίες του αναφορικά με την ασφάλεια των εργαζομένων σε ενδεχόμενη συμπλοκή αυτών εντός του πλοίου.

Οι εκπρόσωποι της αστυνομίας, παρ’ όλο που συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, σημείωσαν την απουσία από αυτό διατάξεων που ρυθμίζουν τη διακίνηση και αποθήκευση εκτός του πλοίου των όπλων και πυρομαχικών που θα χρησιμοποιούνται πάνω στο πλοίο για την ασφάλειά του.

Επιπρόσθετα, βουλευτές μέλη της επιτροπής, παρ’ όλο που επισήμαναν τη σπουδαιότητα του νομοθετήματος, εξέφρασαν την ανάγκη δημιουργίας ιδρυμάτων για εκπαίδευση των φρουρών που θα βρίσκονται στα πλοία για τους σκοπούς του προτεινόμενου νόμου, τα οποία θα επιφέρουν στο κράτος και τα ανάλογα έσοδα.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και οι εκπρόσωποι του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, σχολιάζοντας τις παρατηρήσεις των μελών της επιτροπής και των εκπροσώπων της αστυνομίας για τα πιο πάνω θέματα, δήλωσαν ότι αυτά απασχόλησαν τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, αλλά, όταν διαπιστώθηκε ότι έχρηζαν χρονοβόρας και ενδελεχούς περαιτέρω μελέτης, αυτά παραλείφθηκαν, λόγω της καθυστέρησης που θα προκαλούσαν στην προώθηση του υπόλοιπου νομοσχεδίου, το οποίο θα έπρεπε να ψηφιστεί τάχιστα σε νόμο, για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Ωστόσο, διαβεβαίωσαν την επιτροπή ότι, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, θα προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό σε νομοθετική ρύθμιση των ζητημάτων που τέθηκαν, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων τυχόν προκύψουν κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

Με την ευκαιρία αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων καλεί την εκτελεστική εξουσία να ανταποκριθεί στα πιο πάνω το συντομότερο δυνατό.

 

 

 

22 Μαΐου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων