Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Χάρης Γεωργιάδης
Αβέρωφ Νεοφύτου Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Φεβρουαρίου 2012, 7 Μαΐου 2012 και 14 Μαΐου 2012. Στο στάδιο της συζήτησης της πρότασης νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ), της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ) και του Συνδέσμου Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου.

Με την πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σκοπείται η τροποποίηση του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, ώστε να αρθούν ορισμένες δυσμενείς διακρίσεις που έχουν δημιουργηθεί μετά την πρόσφατη τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.

Όπως είναι γνωστό, με τη σχετική τροποποίηση [Νόμος αρ. 156(I) του 2011] αναστέλλεται αφενός η επιβολή και είσπραξη μεταβιβαστικού τέλους για την εγγραφή τίτλου ακίνητης ιδιοκτησίας, όταν κατά τη μεταβίβαση καταβάλλεται φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), και αφετέρου μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τα μεταβιβαστικά τέλη για εγγραφή, στις περιπτώσεις που κατά τη μεταβίβαση δεν επιβάλλεται ΦΠΑ. Σκοπός συναφώς της πρότασης νόμου είναι η επέκταση της εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας αυτής και στις περιπτώσεις συνομολόγησης και κατάθεσης σύμβασης δυνάμει των περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) και περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμων.

Η δυσμενής διάκριση που έχει, σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, δημιουργηθεί είναι αποτέλεσμα του τρόπου ερμηνείας του σχετικού νόμου από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, σύμφωνα με την οποία οι περιπτώσεις μακροχρόνιας μίσθωσης δεν καλύπτονται από τη μείωση των μεταβιβαστικών τελών.

Στο στάδιο της συζήτησης της πρότασης νόμου ο εισηγητής της δήλωσε ότι η Βουλή, ψηφίζοντας τη σχετική πιο πάνω αναφερόμενη νομοθεσία, αποσκοπούσε στην ενίσχυση της ανάπτυξης της οικονομίας μέσω της ενθάρρυνσης των αγοραπωλησιών ακινήτων, ενισχύοντας έτσι την οικοδομική βιομηχανία και αυξάνοντας κατά συνέπεια τα κρατικά έσοδα.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο, πρόθεση του νομοθέτη ήταν οι νομοθετικές ρυθμίσεις να καλύπτουν και τις περιπτώσεις μακροχρόνιας μίσθωσης.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δήλωσε ότι ο Νόμος αρ. 156(I) του 2011 σαφώς δεν καλύπτει τις πιο πάνω περιπτώσεις και ότι, εάν η πρόθεση του νομοθετικού σώματος είναι αυτή, θα πρέπει να θεσπισθεί νέα ρύθμιση που να καλύπτει και αυτές τις περιπτώσεις.

Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι, για να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος στόχος, θα πρέπει να μελετηθούν τρόποι, ώστε να καταστούν πρακτικά εφαρμόσιμες οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Συναφώς, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2012 ζήτησε από τον αρμόδιο εκπρόσωπο να μελετήσει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και να υποβάλει στην επιτροπή τις εισηγήσεις του αρμόδιου τμήματος.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής, το αρμόδιο τμήμα επανήλθε με εισηγήσεις με σχετική επιστολή, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2012, σύμφωνα με τις οποίες η εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αρ. 156(I) του 2011 επεκτείνεται, ώστε να καλύπτει και τις περιπτώσεις μακροχρόνιας μίσθωσης.

Σημειώνεται ότι οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων στο στάδιο της συζήτησης δήλωσαν ότι συμφωνούν με το σκοπό και τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες της υπό αναφορά πρότασης νόμου, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο όπως αυτή έχει τελικώς νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

15 Μαΐου 2012

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων