Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο «Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Πάμπος Παπαγεωργίου Αντώνης Αντωνίου
Χριστάκης Τζιοβάνης Γιώργος Βαρνάβα
Λευτέρης Χριστοφόρου Νίκος Κουτσού
Κυριάκος Χατζηγιάννης Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η Μαρτίου και στις 2 Μαΐου 2012. Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του ίδιου υπουργείου, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των Επαρχιακών Διοικήσεων Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων και της ΠΟΒΕΚ. Η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, καθώς και οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός”, παρʼ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις), έτσι ώστε να επιτρέπεται η συμμετοχή του Ευρωαγροτικού στη συμβουλευτική επιτροπή που ιδρύθηκε δυνάμει του εν λόγω νόμου.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, με βάση το άρθρο 4Α της βασικής νομοθεσίας περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) η σύσταση των ειδικών επιτροπών αποφασίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών ως Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών μετά από διαβούλευση με τη συμβουλευτική επιτροπή.

Περαιτέρω, όπως αναφέρεται στην ίδια εισηγητική έκθεση, το αίτημα για εκπροσώπηση του Ευρωαγροτικού στις επαρχιακές ειδικές επιτροπές παραχώρησης Τ/Κ γεωργικών κλήρων και στη Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών συζητήθηκε σε συνεδρία της συμβουλευτικής επιτροπής όπου αποφασίστηκε σε πρώτο στάδιο να προωθηθεί η τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή του Ευρωαγροτικού στη συμβουλευτική επιτροπή και στη συνέχεια να προωθηθεί στις ειδικές επαρχιακές επιτροπές.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, εισάγοντας το νομοσχέδιο και αναλύοντας περαιτέρω τις πρόνοιές του σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση της νομοθεσίας για τη συμπερίληψη του Ευρωαγροτικού στη Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, πληροφόρησε την επιτροπή ότι το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του την 31η Ιανουαρίου 2012.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε συμπληρωματικά στην επιτροπή ότι το νομοσχέδιο κατατέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών όπως αυτό ετοιμάστηκε από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών σε συνεργασία με τους οικείους επάρχους και με αυτό συμφωνεί και το Υπουργείο Οικονομικών.

Η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, υιοθετώντας όσα δήλωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, ζήτησε όπως προωθηθεί το υφιστάμενο νομοσχέδιο προς ψήφιση.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ανέφερε ότι το νομοσχέδιο έτυχε του αναγκαίου νομοτεχνικού ελέγχου.

Οι εκπρόσωποι των Επαρχιακών Διοικήσεων Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου δήλωσαν ότι συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Οι εκπρόσωποι της ΠΕΠ, της ΠΟΒΕΚ και της αγροτικής οργάνωσης “Αγροτική” δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου και ζήτησαν όπως το νομοσχέδιο προωθηθεί προς ψήφιση από την ολομέλεια της Βουλής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

15 Μαΐου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων