Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τα νομοσχέδια «Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012» και «Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Χάρης Γεωργιάδης Νίκος Νικολαΐδης
Ανδρέας Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δυο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Απριλίου και 10 Μαΐου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο εκτελεστικός πρόεδρος και ο διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, εκπρόσωποι του Γραφείου Επίτροπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, της ΑΤΗΚ, της Primetel PLC, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, η Callsat Telecom Ltd, η Cablenet Communication Systems Ltd, η D.Y. Worldnet Ltd, η ΜΤΝ Cyprus Ltd και η VELISTER LTD, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής. Ωστόσο, η ΜΤΝ Cyprus Ltd απέστειλε επιστολή στην επιτροπή, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2012, στην οποία αναφέρει ότι δεν έχει οποιαδήποτε παρατήρηση επί των προτεινόμενων διατάξεων των νομοσχεδίων.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου, έτσι ώστε να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με την Οδηγία 2009/136/ΕΚ, που αφορά την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών, την Οδηγία 2009/140/ΕΚ, που αφορά το κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, που αφορά την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC).

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο, αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Εισαγωγή νέων ορισμών με βάση τις θεσμικές και τεχνολογικές εξελίξεις που σημειώθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

2. Βελτιωτικές ρυθμίσεις που αφορούν τη διαδικασία ανάλυσης του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

3. Διευκολύνσεις στην πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών ατόμων με αναπηρίες.

4. Διασφάλιση της ασφάλειας δικτύων και υπηρεσιών, καθώς και της προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ιδίως του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και την εμπιστευτικότητα αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου, έτσι ώστε να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ σχετικά με το κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της Οδηγίας 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και της Οδηγίας 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το τελευταίο προβλέπει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Το διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών όσον αφορά τις ραδιοφωνικές υπηρεσίες, ανάγκη η οποία προέκυψε με αφορμή την αλλαγή των διαδικασιών στις τηλεοπτικές υπηρεσίες λόγω του τερματισμού των αναλογικών εκπομπών και την εισαγωγή της ψηφιακής τηλεόρασης. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε από κοινού από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών όπως οι εξουσίες και αρμοδιότητες των δύο υπηρεσιών διαχωριστούν, ώστε η Αρχή να ρυθμίζει μόνο θέματα περιεχομένου, ενώ όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν τη ρύθμιση των ραδιοσυχνοτήτων να ανατεθούν στο διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Με βάση τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, ο διευθυντής του υπό αναφορά τμήματος θα καταρτίζει το σχέδιο ραδιοφωνικής κάλυψης και θα χορηγεί ατομικά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για ραδιοφωνικές υπηρεσίες βάσει του σχεδίου ραδιοφωνικής κάλυψης. Οι εν λόγω άδειες θα χορηγούνται στους ραδιοφωνικούς σταθμούς στους οποίους η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου έχει αποφασίσει να χορηγήσει άδεια παροχής ραδιοφωνικών υπηρεσιών με βάση τις δυνατότητες που παρέχονται στο σχέδιο ραδιοφωνικής κάλυψης.

2. Την αλλαγή στη διαδικασία για την αδειοδότηση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες, ώστε ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων να μην επεμβαίνει στις εξουσίες και στην αποκλειστική αρμοδιότητα του διευθυντή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την παραχώρηση ατομικών δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

Σημειώνεται ότι η νομοθετική εναρμόνιση με τις διατάξεις των προαναφερόμενων οδηγιών έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την 25η Μαΐου 2011. Λόγω της μη συμμόρφωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις πιο πάνω δεσμεύσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε σε αυτή αιτιολογημένες γνώμες/παραβάσεις, με βάση τις οποίες απαιτούσε όπως η μεταφορά των διατάξεων των πιο πάνω οδηγιών στην εθνική νομοθεσία ολοκληρωθεί μέχρι την 25η Ιανουαρίου 2012. Ωστόσο, τα υπό αναφορά νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις στις 22 Μαρτίου 2012.

Στα πλαίσια της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων από την επιτροπή, η εκπρόσωπος του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατέθεσε γραπτώς τις παρατηρήσεις της επί του πρώτου νομοσχεδίου, οι οποίες αφορούσαν καθαρά λεκτικές διορθώσεις και διορθώσεις σε λανθασμένες αναφορές, οι οποίες είχαν εκ παραδρομής παρεισφρήσει στα προτεινόμενα κείμενα. Λανθασμένες αναφορές και λεκτικά λάθη παρεισέφρησαν και στο δεύτερο νομοσχέδιο, τα οποία εντοπίστηκαν από τους εκπροσώπους του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, οι οποίοι κατέθεσαν για το σκοπό αυτό στην επιτροπή σχετική επιστολή.

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, η επιτροπή κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες όπως, σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, διεξέλθουν τις παρατηρήσεις που τέθηκαν γραπτώς από τους πιο πάνω εκπροσώπους και επανέλθουν στην επιτροπή το συντομότερο με διορθωμένα και αναθεωρημένα κείμενα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, ακολουθώντας τις πιο πάνω οδηγίες της επιτροπής, διεξήλθαν εκ νέου τα προτεινόμενα κείμενα και, αφού επέφεραν σε αυτά τις αναγκαίες διορθωτικές τροποποιήσεις, κατέθεσαν αναδιαμορφωμένα κείμενα στην επιτροπή.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και επιδιώξεις των υπό συζήτηση νομοσχεδίων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους όπως αυτά τελικά διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις πιο πάνω παρατηρήσεις.

 

 

 

14 Μαΐου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων