Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση που Οφείλεται στους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Χρήστος Στυλιανίδης Σοφοκλής Φυττής
Γιώργος Λουκαδης Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Απριλίου και στις 5 Μαΐου 2012. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας), του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κύρωση των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Γενεύης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση που Οφείλεται στους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους, οι οποίες υιοθετήθηκαν στην 37η συνάντηση του εκτελεστικού οργάνου της σύμβασης, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη της Ελβετίας από τις 14 μέχρι και τις 28 Δεκεμβρίου 2009.

Όπως αναφέρεται στο επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, το πρωτόκολλο εισάγει περιορισμούς στην παραγωγή και χρήση έμμονων οργανικών ρύπων, δηλαδή των χημικών ουσιών ΅ε τοξικές ιδιότητες που ανθίστανται στη διάσπαση, συσσωρεύονται στον οργανισμό του ανθρώπου και των ζώων, μεταφέρονται ΅έσω του αέρα, του νερού και των μεταναστευτικών ειδών και αποτίθενται μακριά από τον τόπο έκλυσής τους. Σύμφωνα πάντα με το πιο πάνω σημείωμα, κατά την 37η συνάντηση του εκτελεστικού οργάνου της Σύμβασης για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση αποφασίστηκε η τροποποίηση του πρωτοκόλλου με την προσθήκη πρόσθετων περιορισμών στην παραγωγή και χρήση έμμονων οργανικών ρύπων για μείωση των εκπομπών τους στην ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με τα πρόσθετα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η υιοθέτηση του νομοσχεδίου δεν αναμένεται να έχει αρνητικές οικονομικές ή κοινωνικές επιπτώσεις στον ιδιωτικό τομέα, αφού αφορά ουσίες των οποίων η εισαγωγή και χρήση στην Κύπρο έχουν ήδη σταματήσει, ούτε αναμένεται να έχει δημοσιονομικό κόστος, αφού οι υποχρεώσεις για την εφαρμογή των προνοιών αυτών θα καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικό του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κύρωση των πιο πάνω τροποποιήσεων.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν τελικά κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει νομοτεχνικά διαμορφωθεί, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση που Οφείλεται στους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012».

 

 

 

 

14 Μαΐου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων