Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Σπόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Ευθύμιος Δίπλαρος
Αντρέας Καυκαλιάς Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Νίκος Νικολαΐδης
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Απριλίου και στις 10 Μαΐου 2012. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και Ευρωαγροτικός”. Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Ωστόσο, το Τμήμα Περιβάλλοντος με γραπτή επιστολή, ημερομηνίας 25ης Απριλίου 2012, μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι συμφωνεί με το υπό εξέταση νομοσχέδιο.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Σπόρων Νόμου, ώστε να καθοριστεί το όριο παρουσίας γενετικά τροποποιημένων σπόρων σε συμβατικές σπορομερίδες αραβόσιτου στο μηδέν τοις εκατόν. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με τη σήμανση των εν λόγω σπορομερίδων, τη διαδικασία ελέγχου τους και τις κυρώσεις που είναι δυνατό να επιβληθούν στην περίπτωση εντοπισμού γενετικά τροποποιημένων σπόρων αραβόσιτου πέραν του πιο πάνω ορίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι πιο πάνω ρυθμίσεις προτείνονται, ώστε να υπάρξει συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2009, για τον καθορισμό ορίου παρουσίας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε συμβατικές σπορομερίδες αραβόσιτου.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες πρόνοιες όπως αυτές κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων υποστήριξαν την ανάγκη για συνέχιση των προσπαθειών, ώστε να καταστεί η Κύπρος πλήρως ελεύθερη από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, και κάλεσαν την εκτελεστική εξουσία να προχωρήσει στη λήψη περαιτέρω μέτρων προς την επίτευξη του εν λόγω σκοπού.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Σπόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012».

 

 

10 Μαΐου 2012

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων