Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες για το έτος 2012 Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος

Πάμπος Παπαγεωργίου

Αβέρωφ Νεοφύτου

Νίκος Νικολαΐδης

Μάριος Μαυρίδης

Νίκος Κουτσού

Χάρης Γεωργιάδης

Γιώργος Περδίκης

Σταύρος Ευαγόρου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον πιο πάνω προϋπολογισμό σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Απριλίου και στις 7 Μαΐου 2012. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΑΑ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΕΑΑ για το έτος 2012 προβλέπει δαπάνες ύψους €228.800 και έσοδα ύψους €175.150. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ εσόδων και εξόδων ύψους €53.650 θα καλυφθεί από το αποθεματικό του ταμείου.

Τα έσοδα του ΚΕΑΑ για το έτος 2012 αναλύονται ως ακολούθως:

Εθελοντικές εισφορές/δωρεές

€1.500

Καθαρά έσοδα από τόκους και επενδύσεις

€38.000

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων που κατασκευάζονται στο κέντρο (καρέκλες και δερμάτινα είδη)

€135.000

Έσοδα από την πώληση αναψυκτικών

€650

Οι κυριότερες δαπάνες του ΚΕΑΑ για το έτος 2012 αναλύονται ως ακολούθως:

Διαφημίσεις, δημοσιεύσεις και δημοσιότητα

€700

Φιλοξενία, ψυχαγωγία

€5.000

Προμήθειες και έξοδα εργαστηρίων

€100.000

Αγορά υπηρεσιών

€10.000

Συνέδρια, σεμινάρια και άλλα γεγονότα στην Κύπρο

€3.000

Μεταφορικά και επιδόματα μαθητευομένων

€7.000

Φιλοδωρήματα και βοηθήματα μαθητευομένων

€30.000

Σχέδιο επαγγελματικής αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία

€60.000

Φωτισμός, θέρμανση, καύσιμα

€3.400

Διάφορα

€9.700

Όπως είναι γνωστό, το ειδικό ταμείο του ΚΕΑΑ είναι απόλυτα συναρτημένο με το ίδιο το κέντρο, το οποίο λειτουργούσε άτυπα για αρκετά χρόνια και ρυθμίστηκε με την ψήφιση ειδικής νομοθεσίας το 2000. Ο κύριος σκοπός του κέντρου είναι η επαγγελματική αποκατάσταση και η ευημερία ατόμων με αναπηρία, των οποίων η επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση αναλαμβάνεται από το ΚΕΑΑ, είτε εσωτερικά είτε εκτός αυτού υπό την ευθύνη του.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η λειτουργία του ΚΕΑΑ δε στηρίζεται μόνο στο ειδικό ταμείο, αλλά και σε ενίσχυσή του μέσω κρατικών κονδυλίων, αφού η μισθοδοσία του προσωπικού και μέρος των λειτουργικών του εξόδων καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Συναφώς, έχει κατατεθεί ότι ο προϋπολογισμός του κέντρου από το έτος 2009 έχει υπαχθεί στο νέο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, όπως έχει κατατεθεί, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2009, εγκρίθηκε η αναδιοργάνωση του τομέα επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρίες με ένταξη του ΚΕΑΑ, καθώς και του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου σε ένα νέο οργανισμό δημόσιου δικαίου με κοινό όραμα, προσανατολισμό και στόχους για τη βελτίωση των προοπτικών κατάρτισης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρίες. Η απόφαση αυτή πρόκειται να υλοποιηθεί με την ετοιμασία σχετικής νομοθεσίας, για την οποία η διαβούλευση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΕΑΑ για το 2012.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

8 Μαΐου 2012

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων