Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων του 2012 Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Απριλίου και 7 Μαΐου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων (ΣΕΠ).

Ο προϋπολογισμός του ΣΕΠ για το 2012 προβλέπει δαπάνες ύψους €653.054 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία προέρχονται από αναλύσεις ελαιολάδου (€20.000), παροχή υπηρεσιών του ΣΕΠ προς τους παραγωγούς ελαιολάδου (€180.000), αποθεματικά (€37.431), τόκους εισπρακτέους (€5.000), καθώς και από κρατική χορηγία (€410.623).

Οι συνολικές δαπάνες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού αφορούν τα ακόλουθα:

1. Δαπάνες προσωπικού (€423.379), οι οποίες καλύπτουν τις αποδοχές και τα ωφελήματα τριών μόνιμων εργατών, δύο εποχιακών έκτακτων εργατών, καθώς και τις αποδοχές και τα ωφελήματα του διευθυντή του ΣΕΠ, ενός γραφέα και ενός βοηθού γραφέα (η θέση του διευθυντή και του γραφέα παραμένουν κενές).

2. Λειτουργικές δαπάνες (€216.575), οι οποίες αφορούν κυρίως την αγορά υλικών συσκευασίας για την εμφιάλωση του ελαιολάδου (€40.000), έξοδα χημείου (€8.500), ενοίκια (€6.250), επιδιορθώσεις εργοστασίου (€6.480), ελεγκτικά δικαιώματα (6.500), αγορά υπηρεσιών (€16.000) και τόκους πληρωτέους (€100.000).

3. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€13.100), οι οποίες αφορούν κυρίως τη βελτίωση των υποστατικών (€5.000) και την επισκευή του χώρου του χημείου για τη στέγαση της ομάδας δοκιμαστών ελαιολάδου (€5.000).

Κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος του ΣΕΠ δήλωσε ότι ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός ενδέχεται να είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός που κατατίθεται στη Βουλή, αφού, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2007, η λειτουργία του ΣΕΠ πρέπει να τερματιστεί και να προωθηθεί άμεσα σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης του προσωπικού, καθώς και σχέδιο διάθεσης των περιουσιακών του στοιχείων. Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, η αξία των περιουσιακών στοιχείων του ΣΕΠ εκτιμάται όσον αφορά τη γη και τα κτίρια στα 6.000.000 και όσον αφορά το μηχανολογικό εξοπλισμό στα €90.000. Επισήμανε επίσης ότι ο ΣΕΠ βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με την εταιρεία ΣΕΚΕΠ, ώστε να εξευρεθεί ο αποδοτικότερος και ορθότερος τρόπος διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι έχει εγκριθεί το σχέδιο πρόωρης εθελοντικής αφυπηρέτησης του προσωπικού και απομένει η διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του ΣΕΠ.

Στο στάδιο διεξαγωγής της συζήτησης, τα μέλη της επιτροπής έθεσαν ερωτήματα σε σχέση με την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στον τερματισμό της λειτουργίας και στη διάλυση του ΣΕΠ. Συναφώς, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι η όποια καθυστέρηση παρατηρήθηκε οφείλεται στην ετοιμασία και έγκριση του σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης και στη διαδικασία διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού. Επισήμανε επίσης ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΕΠ εργοδοτεί δύο άτομα ως μόνιμο προσωπικό, στα οποία θα προσφερθεί αποζημίωση, και τρία άτομα ως ωρομίσθιο προσωπικό, που θα μεταφερθούν σε άλλες υπηρεσίες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάσσεται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΣΕΠ για το 2012, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του νομοσχεδίου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων του 2012 Νόμος του 2012».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

8 Μαΐου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων