Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Ευθύμιος Δίπλαρος
Αντρέας Καυκαλιάς Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Νίκος Νικολαδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Μαρτίου και 5ης Απριλίου 2012. Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Αναδασμού του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Αγροτική και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Η αγροτική οργάνωση “Ευρωαγροτικός”, παρ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 45 του περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Κανονισμών, ώστε να συνάδουν με τις πρόσφατες τροποποιήσεις που επήλθαν στον πιο πάνω νόμο με την ψήφιση από τη Βουλή του νομοσχεδίου «Ο περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011» σε νόμο.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σκοπείται η απλοποίηση και η επιτάχυνση των διαδικασιών εφαρμογής των μέτρων αναδασμού και η αντιμετώπιση ορισμένων προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των υφιστάμενων κανονισμών.

Ας σημειωθεί ότι το πιο πάνω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή μαζί με τους υπό εξέταση κανονισμούς και έτυχαν ταυτόχρονης μελέτης από την επιτροπή. Ωστόσο, επειδή το νομοσχέδιο αφορούσε μεταξύ άλλων εξουσιοδοτικές προς τους πιο πάνω κανονισμούς πρόνοιες, έχει ήδη ψηφιστεί από την ολομέλεια του σώματος σε νόμο.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες πρόνοιες.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

30 Απριλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων