Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου της Νορβηγίας, αφετέρου, στον τομέα της Δορυφορικής Πλοήγησης (Κυρωτικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Χρίστος Μέσης
Χρήστος Στυλιανίδης Σοφοκλής Φυττής
Γιώργος Λουκαΐδης Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 Φεβρουαρίου και 6 Απριλίου 2012. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η δυνάμει του άρθρου 169.2 του συντάγματος κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας για Δορυφορική Πλοήγηση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου της Νορβηγίας, αφετέρου, που συνομολογήθηκε στις Βρυξέλλες στις 22 Σεπτεμβρίου του 2010 και της οποίας την υπογραφή ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αριθμό 40.884, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2010.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το νομοσχέδιο, οι κυριότερες πρόνοιες της συμφωνίας αφορούν τη διαμόρφωση του πλαισίου για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών στον τομέα της δορυφορικής πλοήγησης, συμπληρώνοντας την απόφαση 94/2009 της Μικτής Επιτροπής ΕΟΧ-ΕΕ, η οποία ενσωματώνει στη συμφωνία ΕΟΧ τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1321/2004 του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2004 σχετικά με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo).

Ειδικότερα, η συμφωνία ορίζει τις γενικές αρχές συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νορβηγίας, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Νορβηγίας στους τομείς που δεν καλύπτονται από το ισχύον κεκτημένο του Galileo.

Σύμφωνα πάντα με το πιο πάνω επεξηγηματικό σημείωμα, η ανάπτυξη ενός παγκόσμιου συστήματος δορυφορικής πλοήγησης για μη στρατιωτικούς σκοπούς είναι ουσιαστικής σημασίας, αφού με το αμερικάνικο GPS πολιτικής χρήσης και το ευρωπαϊκό σύστημα Galileo, εφόσον έχουν συμβατή ραδιοσυχνότητα και είναι διαλειτουργικά σε επίπεδο χρήστη, θα ήταν δυνατό να αυξηθεί ο αριθμός δορυφόρων οι οποίοι είναι ορατοί από οποιοδήποτε σημείο της γης και να ενισχυθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε σήματα πλοήγησης για τους πολιτικούς χρήστες παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη τα κοινά συμφέροντα που απορρέουν από την ανάπτυξη ενός τέτοιου παγκόσμιου συστήματος δορυφορικής πλοήγησης, τη σημασία και συμβολή του Galileo στην ανάπτυξη υποδομής πλοήγησης και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στο Βασίλειο της Νορβηγίας, καθώς και τις προηγούμενες δραστηριότητες της Νορβηγίας, έκρινε αναγκαία τη σύναψη ειδικής συμφωνίας με τη Νορβηγία. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η συγκεκριμένη συμφωνία κρίθηκε αναγκαία ιδιαίτερα ενόψει του γεγονότος ότι η Νορβηγία θα φιλοξενεί δύο σημαντικές επίγειες εγκαταστάσεις του Galileo, οι οποίες θα συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του συστήματος, δεσμεύοντας τη Νορβηγία να προσυπογράψει τη μελλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών συστημάτων GNSS.

Σημειώνεται ότι με την κύρωση της συμφωνίας η Κυπριακή Δημοκρατία θα εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις ως κράτος μέλος έναντι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Στα πλαίσια συζήτησης του νομοσχεδίου, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ενημέρωσε την επιτροπή ότι το σύστημα “Galileo” έχει ως αποτέλεσμα την ανεξαρτητοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφέροντας εναλλακτική λύση αντί του GPS, και ότι η Νορβηγία συνέβαλε και συνεχίζει να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση και λειτουργία του συστήματος, παρέχοντας τόσο έδαφος όσο και χρηματοδότηση στο σύστημα αυτό.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου της Νορβηγίας, αφετέρου, στον τομέα της Δορυφορικής Πλοήγησης (Κυρωτικός) Νόμος του 2012».

 

 

30 Απριλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων