Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Ευθύμιος Δίπλαρος
Αντρέας Καυκαλιάς Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Μαρτίου και στις 5 Απριλίου 2012. Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Βοηθός Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) και εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ. Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, παρ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 20 και 45 του περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμών, ώστε να συμπληρωθεί το νομοθετικό κενό που υφίσταται αναφορικά με την πλήρωση θέσεων προαγωγής στον ΚΟΑΠ. Πιο συγκεκριμένα, με τους υπό εξέταση κανονισμούς παραχωρείται στον εν λόγω οργανισμό η δυνατότητα να πληρώνει και θέσεις προαγωγής επιπροσθέτως της υφιστάμενης δυνατότητάς του για πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις καθίστανται αναγκαίες, καθώς στον προϋπολογισμό του ΚΟΑΠ υπάρχουν από το 2009 έξι θέσεις Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών Α΄, οι οποίες, σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο υπηρεσίας, αποτελούν θέσεις προαγωγής και, ως απόρροια του πιο πάνω αναφερόμενου κενού, η πλήρωσή τους καθίσταται αδύνατη.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, ο Βοηθός Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών ανέφερε μεταξύ άλλων ότι με την έγκριση των υπό εξέταση κανονισμών θα δημιουργηθεί μια ορθότερη διοικητική δομή στον ΚΟΑΠ με το σχηματισμό μίας μεσαίας διευθυντικής βαθμίδας, που δεν ήταν δυνατό να επιτευχθεί μέχρι σήμερα, αφού ο εν λόγω οργανισμός υφίσταται για σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι σε αυτόν να μην είχαν τα απαραίτητα προσόντα για την πλήρωση των εν λόγω θέσεων.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επισήμανε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι απόλυτα συμβατές με την αντίστοιχη νομοθεσία που αφορά τη δημόσια υπηρεσία και τους εργαζομένους σε αυτή.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται στους κανονισμούς.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και τα μέλη της βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς επίσης το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγούνται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού αποφάσισαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής.

 

24 Απριλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων