Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κρίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Νίκος Κουτσού
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Χάρης Γεωργιάδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον αυθημερόν.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κρίσεων Νόμου, ώστε να παραταθεί η ισχύς του μέχρι τις 30 Απριλίου 2013.

Όπως είναι γνωστό, ο περί της Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κρίσεων Νόμος του 2011 ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ στις 30 Δεκεμβρίου 2011. Αποσκοπεί στην ανάθεση εξουσιών στο Υπουργικό Συμβούλιο και στην Κεντρική Τράπεζα ως η αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η οποία, με εισήγησή της και αφού συμβουλευθεί την αρμόδια εποπτική αρχή σε περιόδους χρηματοοικονομικών κρίσεων, θα μπορεί να λαμβάνει μέτρα προς αντιμετώπιση προβλημάτων ρευστότητας ή φερεγγυότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος ή και για σκοπούς ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης ή του ισολογισμού χρηματοοικονομικών οργανισμών στη Δημοκρατία, οι οποίοι ενδεχομένως να προκαλέσουν συστηματικές διαταραχές στο χρηματοοικονομικό σύστημα σε περίπτωση μη στήριξής τους. Η ισχύς του εν λόγω νόμου λήγει στις 30 Απριλίου 2012 για τούτο και κρίνεται σκόπιμη η παράταση της ισχύος του για ακόμη ένα έτος, ώστε να είναι δυνατή η παρέμβαση του κράτους προς στήριξη χρηματοοικονομικών οργανισμών, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

26 Απριλίου 2012

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων