Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας από τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού κ. Νικόλα Παπαδόπουλο εκ μέρους της επιτροπής και κηρύχθηκε επείγουσα.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) Νόμου, ώστε να εισαχθεί σε αυτόν ειδική διάταξη που να ρυθμίζει θέματα υπερωριακής αποζημίωσης του προσωπικού των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου αναφορικά με το οικονομικό έτος 2012.

Όπως είναι γνωστό, στον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2012 περιλήφθηκε σχετική πρόνοια για τη ρύθμιση θεμάτων υπερωριακής αποζημίωσης του προσωπικού, η οποία όμως στη συνέχεια διαφοροποιήθηκε με πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, κατά τρόπο που τα θέματα υπερωριακής αποζημίωσης των υπαλλήλων να ρυθμίζονται από σχετικούς κανονισμούς που αφορούν τις απολαβές, τα επιδόματα και άλλα οικονομικά ωφελήματα των δημόσιων υπαλλήλων.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι προϋπολογισμοί των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου έπρεπε να προσαρμοστούν με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που έγιναν στον κρατικό προϋπολογισμό, περιλαμβανομένου και του συγκεκριμένου ζητήματος.

Συναφώς, με βάση τα πιο πάνω, στους προϋπολογισμούς νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου που έχουν μέχρι σήμερα εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων περιλαμβάνονται και οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

Ως εκ τούτου, παρίσταται ανάγκη αναθεώρησης των προϋπολογισμών αυτών, ώστε να εναρμονιστούν με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν στο μεταξύ εισαχθεί αναφορικά με τους δημόσιους υπαλλήλους, εκτός από τις περιπτώσεις νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου που η υπερωριακή αποζημίωσή τους υπολογίζετο βάσει της βαθμίδας και κλίμακας που διανύει ο υπάλληλος, οπότε και υιοθετείται ανάλογη ιδιαίτερη ρύθμιση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

  

5 Απριλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων