Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τους κανονισμούς «Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Φάση ΙΙ της Ανάκτησης Ατμών Βενζίνης κατά τη Διάρκεια του Ανεφοδιασμού Μηχανοκίνητων Οχημάτων σε Πρατήρια Καυσίμων) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Γιώργος Περδίκης Γιώργος Γεωργίου
Ανδρέας Κυπριανού Σοφοκλής Φυττής
Ανδρέας Πιτσιλλίδης Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε έξι συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 27 Ιανουαρίου και 30 Μαρτίου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Υγείας, του Γενικού Χημείου του Κράτους, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, του ΕΤΕΚ, της ΠΟΒΕΚ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων Πετρελαιοειδών, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, του Συνδέσμου Επηρεαζόμενων Κατοίκων από Πρατήρια Πετρελαιοειδών και των εταιρειών εισαγωγής και διάθεσης βενζίνης σε πρατήρια καυσίμων (Lukoil Cyprus Ltd, Hellenic Petroleum Cyprus Ltd, Petrolina Holdings Ltd και Exxon Mobil Cyprus Inc). Το Τμήμα Περιβάλλοντος, παρ όλο που κλήθηκε και δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής, ενημέρωσε γραπτώς για τις θέσεις του.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 9 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας για εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με την Οδηγία 2009/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων, ώστε να επιτευχθεί μείωση της ποσότητας ατμών βενζίνης που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων.

Ας σημειωθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να εναρμονιστεί με την εν λόγω Οδηγία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012, ωστόσο οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 9 Δεκεμβρίου 2011.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενοι κανονισμοί καθορίζουν:

1. τις περιπτώσεις πρατηρίων καυσίμων που οφείλουν να εξοπλίζονται με σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης (σύστημα της φάσης ΙΙ),

2. τις περιπτώσεις πρατηρίων που εξαιρούνται από τις διατάξεις των κανονισμών,

3. τα επίπεδα απόδοσης των συστημάτων της φάσης ΙΙ,

4. την πρόβλεψη για διενέργεια ελέγχων της απόδοσης της δέσμευσης ατμών βενζίνης από τα συστήματα και

5. την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο.

Σε σχέση με την εγκατάσταση συστήματος της φάσης ΙΙ, οι προτεινόμενοι κανονισμοί προβλέπουν ότι:

1. κάθε νέο πρατήριο καυσίμων εξοπλίζεται με σύστημα της φάσης ΙΙ, όταν η πραγματική ή η σκοπούμενη διακίνηση βενζίνης από αυτό υπερβαίνει:

α. τα πεντακόσια κυβικά μέτρα ετησίως ή

β. τα εκατό κυβικά μέτρα ετησίως, όταν αυτά βρίσκονται κάτω από χώρους μόνιμης κατοικίας ή εργασίας,

2. κάθε υφιστάμενο πρατήριο καυσίμων το οποίο υπόκειται σε σημαντική ανακαίνιση εξοπλίζεται με σύστημα της φάσης ΙΙ, όταν η πραγματική ή η σκοπούμενη διακίνηση βενζίνης από αυτό υπερβαίνει:

α. τα πεντακόσια κυβικά μέτρα ετησίως ή

β. τα εκατό κυβικά μέτρα ετησίως, όταν αυτά βρίσκονται κάτω από χώρους μόνιμης κατοικίας ή εργασίας, και

3. κάθε υφιστάμενο πρατήριο καυσίμων με διακίνηση βενζίνης άνω των τριών χιλιάδων κυβικών μέτρων ετησίως που δεν υπόκειται σε πρόγραμμα σημαντικής ανακαίνισης εξοπλίζεται με σύστημα της φάσης ΙΙ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς, οι προτεινόμενοι κανονισμοί συμπληρώνουν τις διατάξεις των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας [Έλεγχος των Εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ουσιών (VOC) από την Αποθήκευση Βενζίνης και τη Διάθεσή της από τις Τερματικές Εγκαταστάσεις στους Σταθμούς Διανομής Καυσίμων] Κανονισμών, οι οποίοι αφορούν τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (ατμών βενζίνης) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της από τις τερματικές εγκαταστάσεις στα πρατήρια καυσίμων (φάση Ι της ανάκτησης ατμών βενζίνης).

Όπως ο ίδιος δήλωσε, από την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών το κόστος της εγκατάστασης του εν λόγω συστήματος στα πρατήρια καυσίμων θα επωμιστούν οι εταιρείες εισαγωγής και διάθεσης βενζίνης σε πρατήρια καυσίμων, καθώς και αριθμός πρατηριούχων (κάτω των δέκα) που δε συμβάλλονται με συγκεκριμένες εταιρείες εισαγωγής και διάθεσης βενζίνης σε πρατήρια καυσίμων. Ωστόσο, στις περιπτώσεις μεγάλων πρατηρίων που θα εγκαταστήσουν το σύστημα θα προκύψει υπολογίσιμο οικονομικό όφελος μέσω της ανάκτησης βενζίνης.

Επιπρόσθετα, ο ίδιος εκπρόσωπος ενημέρωσε την επιτροπή ότι από το 1999 μέχρι σήμερα πέραν του 50% των εταιρειών εισαγωγής και διάθεσης βενζίνης σε πρατήρια καυσίμων με οδηγίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας προχώρησαν στην εγκατάσταση της υπόγειας υποδομής, που αποτελεί μέρος του συστήματος της φάσης ΙΙ, με αποτέλεσμα το κόστος για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συστήματος να περιορίζεται αισθητά.

Κατά τη συζήτηση του θέματος όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών και ορισμένοι από αυτούς υπέβαλαν τις απόψεις και εισηγήσεις τους επί συγκεκριμένων διατάξεών τους.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος με σχετική επιστολή του, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2012, ενημέρωσε την επιτροπή ότι συμφωνεί με τους προτεινόμενους κανονισμούς.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος για την εγκατάσταση του συστήματος της φάσης ΙΙ δε θα μετακυλισθεί στους καταναλωτές.

Οι εκπρόσωποι των εταιρειών εισαγωγής και διάθεσης βενζίνης σε πρατήρια καυσίμων, προσθέτοντας στα όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, ενημέρωσαν την επιτροπή ότι οι πρόνοιες της Οδηγίας εφαρμόζονται ήδη στα νέα και υφιστάμενα πρατήρια καυσίμων και διαβεβαίωσαν ότι οι εταιρείες δε θα επιβαρύνουν τους καταναλωτές και τους πρατηριούχους με το κόστος εγκατάστασης του συστήματος της φάσης ΙΙ στις περιπτώσεις εγκατάστασής του.

Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επηρεαζόμενων Κατοίκων από Πρατήρια Πετρελαιοειδών, χωρίς να διαφωνεί με τους κανονισμούς, εισηγήθηκε όπως η υποχρέωση για εγκατάσταση του συστήματος της φάσης ΙΙ καταστεί καθολική, ώστε να εγκατασταθεί σε όλα τα πρατήρια καυσίμων, περιλαμβανομένων όχι μόνο υφιστάμενων και νέων πρατηρίων καυσίμων, αλλά και των μεμονωμένων αντλιών που βρίσκονται σε απομακρυσμένα χωριά και εντός τμημάτων ή υπηρεσιών της δημόσιας υπηρεσίας.

Επιπρόσθετα, η ίδια εκπρόσωπος εξέφρασε τις ανησυχίες της για τις επιβλαβείς συνέπειες που επιφέρει στην υγεία των κατοίκων η λειτουργία των πρατηρίων καυσίμων και ιδιαίτερα η έκθεση των κατοίκων στο βενζόλιο, που αποτελεί δευτερεύον συστατικό της βενζίνης και θεωρείται ιδιαίτερα καρκινογόνο.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, απαντώντας στις θέσεις και εισηγήσεις της εκπροσώπου του Συνδέσμου Επηρεαζόμενων Κατοίκων από Πρατήρια Πετρελαιοειδών, δήλωσε τα ακόλουθα:

1. Σε σχέση με την εισήγηση για εφαρμογή των κανονισμών σε όλα τα πρατήρια καυσίμων, ανέφερε ότι, παρ’ όλο που οι πρόνοιες της Οδηγίας δεν είναι τόσο αυστηρές, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι εταιρείες πετρελαιοειδών έχουν συμφωνήσει όπως το σύστημα της φάσης ΙΙ εγκαθίσταται και σε πρατήρια καυσίμων που βρίσκονται κοντά σε σχολεία και κατοικημένες περιοχές που δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες των υπό συζήτηση κανονισμών,

2. Σε σχέση με την εισήγηση για συμπερίληψη των μεμονωμένων αντλιών στις διατάξεις των κανονισμών, δήλωσε ότι οι πλείστες αφορούν αντλίες πετρελαίου για τις οποίες δε γίνεται οποιαδήποτε πρόβλεψη από την Οδηγία.

3. Σε σχέση με το βενζόλιο, δήλωσε ότι από τις μετρήσεις που διεξάγει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας εντός των πρατηρίων καυσίμων δεν παρατηρούνται υπερβάσεις του ορίου που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι εκπρόσωποι των εταιρειών εισαγωγής και διάθεσης βενζίνης σε πρατήρια καυσίμων επισήμαναν ότι οι υφιστάμενες εταιρείες εγκατάστασης του συστήματος της φάσης ΙΙ σε πρατήρια καυσίμων ενδεχομένως να μη διαθέτουν τη δυνατότητα για εγκατάσταση του συστήματος σε όλα τα πρατήρια καυσίμων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και του ΕΤΕΚ συμφώνησαν με την εισήγηση για την εγκατάσταση του συστήματος της φάσης ΙΙ σε όλα τα πρατήρια καυσίμων, ενώ οι εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, των εταιρειών πετρελαιοειδών, του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων Πετρελαιοειδών και της ΠΟΒΕΚ εισηγήθηκαν να διατηρηθούν οι διατάξεις των κανονισμών όπως αυτές αρχικά κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου με επιστολή της, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2012, ενημέρωσε την επιτροπή ότι συμφωνεί με την εισήγηση του Συνδέσμου Επηρεαζόμενων Κατοίκων από Πρατήρια Πετρελαιοειδών για εγκατάσταση του συστήματος της φάσης ΙΙ σε όλα τα πρατήρια καυσίμων και εισηγήθηκε την εισαγωγή διαδικασίας εξέτασης παραπόνων από πρατηριούχους οι οποίοι τεκμηριωμένα θα αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στην οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την εγκατάσταση του συστήματος της φάσης ΙΙ.

Σημειώνεται ότι η ΠΟΒΕΚ και ο Σύνδεσμος Πρατηριούχων Πετρελαιοειδών με μεταγενέστερη επιστολή τους, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2012, ενημέρωσαν την επιτροπή ότι τόσο για θέματα υγείας των καταναλωτών, των πρατηριούχων και των υπαλλήλων των πρατηρίων καυσίμων όσο και για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει να αντικατασταθούν όλες οι αντλίες σε όλα τα πρατήρια καυσίμων με σύστημα της φάσης ΙΙ, ανεξαρτήτως μεγέθους, μέχρι το 2018.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος η επιτροπή ζήτησε την κατάθεση στοιχείων για τα πρατήρια καυσίμων. Τα στοιχεία κατατέθηκαν από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και παρουσιάζονται ως ακολούθως:

Δυναμικότητα πρατηρίων Αριθμός πρατηρίων
< 100 κυβικά μέτρα ανά έτος 2
100 – 500 κυβικά μέτρα ανά έτος 16
500 – 1000 κυβικά μέτρα ανά έτος 31
1000 – 1500 κυβικά μέτρα ανά έτος 72
1500 – 2000 κυβικά μέτρα ανά έτος 50
2000 – 2500 κυβικά μέτρα ανά έτος 38
2500 – 3000 κυβικά μέτρα ανά έτος 21
3000 – 3500 κυβικά μέτρα ανά έτος 14
> 3500 κυβικά μέτρα ανά έτος 26
Σύνολο πρατηρίων 270

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης των κανονισμών η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ομόφωνα όπως αναδιαμορφώσει το κείμενο των προτεινόμενων κανονισμών σε σχέση με το χρόνο υποχρέωσης συμμόρφωσης υφιστάμενων πρατηρίων που δεν υπόκεινται σε σημαντική ανακαίνιση. Ειδικότερα, η επιτροπή εισηγείται τη συμπερίληψη σ’ αυτούς ρύθμισης σύμφωνα με την οποία τα υφιστάμενα πρατήρια καυσίμων με διακίνηση βενζίνης που υπερβαίνει τα πεντακόσια κυβικά μέτρα ετησίως ή τα εκατό κυβικά μέτρα ετησίως, όταν αυτά βρίσκονται κάτω από χώρους μόνιμης κατοικίας ή εργασίας, και που δεν προγραμματίζουν σημαντική ανακαίνιση να υποχρεώνονται σε εγκατάσταση του συστήματος της φάσης ΙΙ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018. Παράλληλα, διέγραψε τη δυνατότητα που προέβλεπαν οι κανονισμοί σύμφωνα με την οποία υφιστάμενα πρατήρια καυσίμων με διακίνηση βενζίνης άνω των τριών χιλιάδων κυβικών μέτρων ετησίως θα είχαν την εν λόγω υποχρέωση το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί διαμορφώθηκαν από την επιτροπή.

 

4 Απριλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων