Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος

Ανδρέας Πιτσιλλίδης

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά

Αθηνά Κυριακίδου

Μάριος Μαυρίδης

Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου 2012. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ και οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νόμου, έτσι ώστε:

1. να διασφαλιστεί η καταβολή επιδόματος μητρότητας για δεκαοκτώ εβδομάδες, νοουμένου ότι πιστοποιείται από ιατρό, μετά τη συμπλήρωση της εικοστής πέμπτης εβδομάδας της κύησης, το ότι η ασφαλισμένη αναμένει τοκετό σε εβδομάδα που καθορίζεται στο ιατρικό πιστοποιητικό, η οποία αναφέρεται ως εβδομάδα αναμενόμενου τοκετού,

2. το επίδομα να μπορεί να αρχίσει να καταβάλλεται οποιαδήποτε εβδομάδα από την ένατη μέχρι και τη δεύτερη εβδομάδα πριν από την εβδομάδα του αναμενόμενου τοκετού και

3. σε περίπτωση που, αμέσως μετά τον τοκετό, το βρέφος είτε νοσηλεύεται σε θερμοκοιτίδα λόγω πρόωρου τοκετού είτε νοσηλεύεται λόγω άλλου προβλήματος υγείας, να παραχωρείται επιπρόσθετο επίδομα μητρότητας μίας εβδομάδας για κάθε είκοσι μία ημέρες που το βρέφος χρειάστηκε να νοσηλευτεί, εφόσον η δικαιούχος προσκομίσει σχετικό πιστοποιητικό από το θεράποντα ιατρό και το νοσηλευτικό ίδρυμα στο οποίο νοσηλεύτηκε το βρέφος. Σημειώνεται ότι, εάν μετά την πάροδο των πρώτων είκοσι μία ημερών η νοσηλεία διαρκέσει για περίοδο μικρότερη των είκοσι μία ημερών, τότε, όπου οι ημέρες νοσηλείας υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατόν (50%) των είκοσι μία ημερών, θα παραχωρείται μία επιπρόσθετη εβδομάδα επιδόματος μητρότητας. Σημειώνεται περαιτέρω ότι η επέκταση του επιδόματος μητρότητας θα παραχωρείται για περίοδο συνεχόμενη με την περίοδο των δεκαοκτώ εβδομάδων και δε θα υπερβαίνει τη μέγιστη περίοδο των έξι εβδομάδων.

Υπενθυμίζεται ότι του νομοσχεδίου αυτού προηγήθηκε η κατάθεση άλλου σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο προέβλεπε την επέκταση του επιδόματος μητρότητας λόγω πρόωρου τοκετού και την κατάργηση τόσο της έννοιας αναμενόμενος τοκετός όσο και της υποχρεωτικής λήψης επιδόματος μητρότητας για δύο βδομάδες πριν από την εβδομάδα του αναμενόμενου τοκετού. Το αρχικό νομοσχέδιο μελετήθηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Ιανουαρίου 2012, και από τη συζήτηση διαφάνηκε ότι οι πρόνοιές του θα δημιουργούσαν προβλήματα κατά την εφαρμογή τους στην πράξη τόσο στις έγκυες γυναίκες όσο και στους εργοδότες τους. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποφάσισε την απόσυρση του εν λόγω νομοσχεδίου και προχώρησε στην ετοιμασία του παρόντος νομοσχεδίου, που επαναφέρει την έννοια αναμενόμενος τοκετός, καθώς και την υποχρεωτική λήψη επιδόματος πριν από αυτόν.

Σημειώνεται ότι οι πρόνοιες του παρόντος νομοσχεδίου συνάδουν με τις αντίστοιχες διατάξεις του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου, στον οποίο προβλέπεται αντίστοιχα το δικαίωμα εργοδοτουμένης σε άδεια μητρότητας.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ εξέφρασαν τη συμφωνία των οργανώσεών τους με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

 

 

3 Απριλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων