Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2012 Νόμος του 201

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Μαρτίου και 2 Απριλίου 2012. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και ο πρόεδρος του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Ο προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2012, όπως αρχικά είχε κατατεθεί, προέβλεπε συνολικές δαπάνες ύψους €31.920.075 και συνολικά έσοδα ύψους €33.818.020.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο εξετάστηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας και ψηφίστηκε σε νόμο από την ολομέλεια του σώματος στις 15 Μαρτίου 2012, το τέλος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που καταβάλλεται στο Ειδικό Ταμείο από κάθε καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παρέχεται από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο παροχέα, αυξήθηκε από 0,44 ευρώ σε 0,50 ευρώ ανά κιλοβατώρα κατανάλωσης αντί σε 0,65 ευρώ, όπως αρχικά προέβλεπε το κατατεθέν νομοσχέδιο και βάσει του οποίου καταρτίστηκε ο υπό αναφορά προϋπολογισμός.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των προβλεπόμενων εσόδων του Ειδικού Ταμείου και συναφώς προέκυψε η ανάγκη υποβολής νέου αναθεωρημένου προϋπολογισμού για το έτος 2012.

Ως εκ τούτου, ενώπιον της επιτροπής υποβλήθηκε νέο αναθεωρημένο κείμενο, σύμφωνα με το οποίο οι συνολικές δαπάνες των οποίων ζητείται έγκριση πληρωμής πρέπει να μειωθούν σε €25.509.753.

Τα έσοδα του Ειδικού Ταμείου θα προέλθουν κυρίως από εισπράξεις του τέλους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ύψους €22.111.781 και τόκους που προέρχονται από την επένδυση των αποθεμάτων του Ειδικού Ταμείου ύψους €5.000.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι δαπάνες του Ειδικού Ταμείου προορίζονται κυρίως για τα ακόλουθα:

1. Επιχορηγήσεις μέσω σχεδίων για προώθηση και ενθάρρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική, φωτοβολταϊκά, ηλιακή, υδροηλεκτρική, βιομάζα κ.ά.) (€24.815.743).

2. Συμμετοχή σε εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις (€30.000).

3. Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού (€30.000).

4. Λειτουργικές δαπάνες (€15.010).

5. Συμβουλευτικές υπηρεσίες και έρευνες (€590.000).

Στο στάδιο της συζήτησης του προϋπολογισμού, οι αρμόδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή για την αναγκαιότητα προώθησης και ψήφισης του προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου, ούτως ώστε να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία έγκρισης των αιτήσεων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο, για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για το 2012, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

Σημειώνεται τέλος ότι τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις διαφωνούν με τις ρυθμίσεις στον προϋπολογισμό για απαγόρευση πρόσληψης νέου έκτακτου προσωπικού και πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής κατά το 2012, οι οποίες είναι συνεπακόλουθες ανάλογων τροπολογιών στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012, που προτάθηκαν και ψηφίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του σώματος με τη διαφωνία των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.

 

3 Απριλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων