Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για την πρόταση νόμου «Ο περί Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Αντρέας Καυκαλιάς Ευθύμιος Δίπλαρος
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Γιαννάκη Γαβριήλ εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2012. Στο στάδιο της εξέτασης της πρότασης νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος και ο διευθυντής του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας, καθώς και εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων Αγροτική και Παναγροτικός Σύνδεσμος. Οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ και Ευρωαγροτικός, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας Νόμου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, όταν κρίνει ότι εξυπηρετούνται σκοποί δημόσιου συμφέροντος, να επαναδιορίζει, για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια, ορισμένα ή όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας, τα οποία χωρίς την προτεινόμενη ρύθμιση δε θα είχαν τη δυνατότητα επαναδιορισμού λόγω της λήξης της δεύτερης τετραετούς θητείας τους.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την υπό συζήτηση πρόταση νόμου, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία δεδομένης της πολιτικής βούλησης που υπάρχει για κατάργηση του εν λόγω οργανισμού, αλλά και βάσει του γεγονότος ότι τρία μέλη του πενταμελούς υφιστάμενου διοικητικού συμβουλίου, τα οποία με το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς δε δύνανται να επαναδιοριστούν στις θέσεις τους, διαθέτουν καθοριστικής σημασίας εμπειρίες και γνώσεις για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα λειτουργίας του οργανισμού.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες διατάξεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς επίσης το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, αφού προηγουμένως διαμορφωθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προτεινόμενων διατάξεων κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

26 Μαρτίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων