Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Γιώργος Βαρνάβα εκπροσωπώντας
Αβέρωφ Νεοφύτου τον κ. Νίκο Nικολαΐδη
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 26 Μαρτίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Συντάξεων Νόμου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των κρατικών υπαλλήλων που αφυπηρετούν/παραιτούνται για ανάληψη καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο συνταξιοδοτικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιστρόφως.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, υπάλληλος που κατέχει συντάξιμη θέση στη δημόσια υπηρεσία και αφυπηρετεί για ανάληψη καθηκόντων σε μόνιμη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δικαιούται από την ημερομηνία μονιμοποίησής του και μέχρι την ημερομηνία που θεμελιώνει το δικαίωμα συντάξεως αρχαιότητας να ενεργήσει ώστε να καταβληθεί από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσό που αντικατοπτρίζει την κεφαλαιακή αξία των ωφελημάτων που έχει διασφαλίσει με βάση το σύστημα συντάξεων των κρατικών υπαλλήλων.

Σημειώνεται ότι η μεταφορά των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί, νοουμένου ότι ο υπάλληλος δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των εξήντα τριών χρόνων κατά την ημερομηνία μεταφοράς.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, με τη λήψη επιστολής από την Ευρωπαϊκή Ένωση για μεταφορά συνταξιοδοτικών ωφελημάτων από το σύστημα συντάξεων των κρατικών υπαλλήλων στο σύστημα συνταξιοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ενδιαφερόμενο τις απαραίτητες πληροφορίες σε σχέση με την εν λόγω μεταφορά, καθώς και το σχετικό έντυπο αιτήσεως για διεκπεραίωση της μεταφοράς.

Ο ενδιαφερόμενος, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που φέρει το εν λόγω έγγραφο κοινοποίησης, οφείλει να δηλώσει εγγράφως στο Γενικό Λογιστήριο, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν αποδέχεται τη μεταφορά του σχετικού ποσού από το σύστημα συντάξεων των κρατικών υπαλλήλων στο σύστημα συνταξιοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δήλωσή του αυτή είναι οριστική και αμετάκλητη και δε δικαιούται να επαναφέρει τα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα στο αρχικό καθεστώς.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι στο νομοσχέδιο προνοείται αναδρομική έναρξη της ισχύος του νόμου από την 1η Μαΐου 2004, ημερομηνία ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Ο βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ κ. Γιώργος Βαρνάβα, εκπροσωπώντας το μέλος της επιτροπής κ. Νίκο Νικολαΐδη, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

 

27 Μαρτίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων