Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών - Θέση Λογιστή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Αντρέας Καυκαλιάς Ευθύμιος Δίπλαρος
Αντρέας Φακοντής Σοφοκλής Φυττής
Γεώργιος Τάσου Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δυο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Ιανουαρίου και 15 Μαρτίου 2012. Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) και της ΠΑΣΥΔΥ. Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, παρ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 20 και 45 του περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμου, είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας με νέο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Λογιστή στον εν λόγω οργανισμό.

Ειδικότερα, με το υπό εξέταση σχέδιο υπηρεσίας προτείνονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες τροποποιήσεις που αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα για την εν λόγω θέση:

1. Η διαγραφή της απαίτησης για κατοχή πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος στη λογιστική, ώστε δικαιούχοι για διορισμό να είναι μόνο τα μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

2. Η αντικατάσταση της απαίτησης για πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας με την απαίτηση για πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή, το εν λόγω σχέδιο υπηρεσίας αντικαθίσταται για σκοπούς εκσυγχρονισμού του, ώστε να συνάδει με τα σχέδια υπηρεσίας στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Περαιτέρω, με το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας επιτυγχάνεται εναρμόνιση και με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία λήφθηκε το Φεβρουάριο του 2002, σύμφωνα με την οποία ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου αναγνωρίστηκε ως το αρμόδιο σώμα για τη ρύθμιση του λογιστικού επαγγέλματος στην Κύπρο.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται στους κανονισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία.

20 Μαρτίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων