Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2012 Νόμος του 201

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Μαρτίου του 2012. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο πρόεδρος και άλλοι εκπρόσωποι της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Ο προϋπολογισμός της ΡΑΕΚ για το έτος 2012 προβλέπει δαπάνες ύψους €1.846.656 και έσοδα ύψους €2.445.395, τα οποία προέρχονται κυρίως από την επιβολή ετήσιων τελών για την παραχώρηση διάφορων αδειών, όπως είναι η άδεια λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού και η άδεια προμήθειας ηλεκτρισμού, καθώς και από τόκους εισπρακτέους από καταθέσεις της Αρχής σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Σημειώνεται ότι τα έσοδα της ΡΑΕΚ είναι αυξημένα κατά €254.541 σε σύγκριση με το 2011. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες της Αρχής αναλύονται ως εξής:

1. αποδοχές προσωπικού ύψους €849.052,

2. δαπάνες λειτουργίας ύψους €176.300,

3. άλλες δαπάνες ύψους €645.304,

4. κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους €156.000 και

5. απρόβλεπτες δαπάνες ύψους €20.000.

Με τον προϋπολογισμό προνοείται επίσης η δημιουργία δύο νέων πρόσθετων θέσεων Ανώτερων Λειτουργών και η κατάργηση δύο θέσεων Λειτουργών Ενέργειας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΡΑΕΚ για το 2012, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Σημειώνεται τέλος ότι τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις διαφωνούν με τις επιμέρους αναπροσαρμογές που επήλθαν στο νομοσχέδιο ύστερα από εισήγηση της πλειοψηφίας της επιτροπής αναφορικά με την απαγόρευση πρόσληψης νέου έκτακτου προσωπικού και πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής κατά το 2012. Σημειώνεται ότι οι προσαρμογές αυτές είναι συνεπακόλουθες ανάλογων τροπολογιών στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012 που προτάθηκαν και ψηφίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του σώματος, με τη διαφωνία όμως των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.

 

 

 

20 Μαρτίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων