Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί του Δεύτερου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για Αμοιβαία Αρωγή σε Ποινικά Θέματα (Κυρωτικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Γεώργιος Γεωργίου Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Φεβρουαρίου, καθώς και στις 7 και 14 Μαρτίου 2012. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ).

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας κύρωση του Δεύτερου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για Αμοιβαία Αρωγή σε Ποινικά Θέματα, το οποίο υπογράφηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στις 8 Νοεμβρίου 2001. Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του αρ. 54.453, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2001. Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται επίσης επιφυλάξεις και δηλώσεις της Δημοκρατίας με τις οποίες ορίζονται αρμόδιες αρχές για σκοπούς του Πρωτοκόλλου και επιφυλάσσονται δικαιώματα της Δημοκρατίας σε σχέση με τα άρθρα 3, 11 και 13 του Πρωτοκόλλου.

Όπως αναφέρεται στο επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, το Πρωτόκολλο έχει ήδη επικυρωθεί από είκοσι πέντε χώρες και σκοπός του είναι η ενδυνάμωση της κοινής προσπάθειας για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του εγκλήματος.

Ειδικότερα, το Πρωτόκολλο, μεταξύ άλλων, προβλέπει:

1. την αντικατάσταση του άρθρου 1 της σύμβασης, έτσι ώστε να ενεργοποιείται και σε διαδικασίες που διενεργούνται από τις διοικητικές αρχές υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις,

2. την αντικατάσταση του άρθρου 11 της σύμβασης σε σχέση με την προσωρινή μεταφορά κρατούμενου προσώπου στο κράτος υποβολής του αιτήματος με αποκλειστικό σκοπό την παροχή μαρτυρίας,

3. την αντικατάσταση του άρθρου 15 της σύμβασης, ώστε να επιτρέπεται η απευθείας επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών χωρίς την προηγούμενη υποβολή αίτησης, όταν οι πληροφορίες αυτές μπορούν να υποβοηθήσουν το κράτος που τις λαμβάνει, για να αρχίσει ή να διενεργήσει έρευνες ή διαδικασίες,

4. την εισαγωγή πρόνοιας σε σχέση με τη λήψη μαρτυρίας με εικονοτηλεδιάσκεψη και τηλεφωνική συνδιάλεξη ειδικότερα όσον αφορά πρόσωπα που εντοπίζονται να διαμένουν εκτός του κράτους στο οποίο διεξάγεται η ποινική διαδικασία.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι πρόνοιες του Δεύτερου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου εφαρμόζονται ήδη στη Δημοκρατία, ως μέρος του κοινοτικού κεκτημένου, μέσω της σύμβασης που καταρτίστηκε από το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κυρώθηκε στη Δημοκρατία με τον περί της Σύμβασης καταρτιζόμενης από το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή επί Ποινικών Υποθέσεων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πρωτοκόλλου της (Κυρωτικός) Νόμος.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως το κείμενό του διαμορφώθηκε από νομοτεχνική άποψη και αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί του Δεύτερου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για Αμοιβαία Αρωγή σε Ποινικά Θέματα (Κυρωτικός) Νόμος του 2012».

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του διαμορφωμένου κειμένου του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

20 Μαρτίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων