Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού του 2012 Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε σειρά συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 16ης Ιανουαρίου και 19ης Μαρτίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΤ για το 2012, όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, προέβλεπε συνολικές δαπάνες ύψους €67.299.768 και συνολικά έσοδα του ίδιου ύψους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν αρχικά κατατεθεί στην επιτροπή, τα έσοδα του ΚΟΤ για το 2012 θα προέλθουν κυρίως από την κρατική χορηγία (€65.000.000), τη διαχείριση υποστατικών του οργανισμού (€836.023), τα δικαιώματα χορήγησης αδειών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και εξασκήσεως τουριστικών επαγγελμάτων (€580.745) και από άλλες πηγές (€883.000).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες του ΚΟΤ προβλέπουν κυρίως:

1. αποδοχές προσωπικού (€15.595.475),

2. αποζημιώσεις, αμοιβές και άλλα ωφελήματα (€2.468.975),

3. προβολή και δημοσιότητα (€34.299.104),

4. οργάνωση και ανάπτυξη τουριστικού προϊόντος (€10.868.474) και

5. λοιπές διοικητικές δαπάνες (€2.773.040).

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, για την περίοδο Ιανουάριου-Αυγούστου 2011 τα έσοδα από τον τουρισμό, τα οποία υπολογίστηκαν στα €1.218.400, και οι αφίξεις τουριστών (1 669 883 περιηγητές) αυξήθηκαν κατά 16% και 12,2%, αντίστοιχα, σε σχέση με τα έσοδα και τις αφίξεις της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2010.

Όσον αφορά τις προοπτικές για το 2012, όπως κατατέθηκε στην επιτροπή, αναμένεται συνέχιση της θετικής πορείας που ακολούθησε η τουριστική βιομηχανία κατά το 2011 και κατά τη νέα χρονιά, υπό την προϋπόθεση ότι ο ΚΟΤ θα έχει στη διάθεσή του όλα τα αναγκαία εργαλεία και τις πιστώσεις για επίτευξη των στόχων του, όπως αυτοί καθορίζονται στη νέα Στρατηγική Τουρισμού 2011-2015, οι οποίοι αφορούν κυρίως την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού η επιτροπή ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους του ΚΟΤ ότι, μετά την απόφαση της ολομέλειας της Βουλής που λήφθηκε κατά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού του 2012, στις 19 Δεκεμβρίου 2011, για μείωση του κονδυλίου που αφορά μεταβιβάσεις προς ημικρατικούς οργανισμούς υπό μορφή κρατικής χορηγίας, η χορηγία προς τον ΚΟΤ θα έπρεπε ανάλογα να μειωθεί στα €59.631.500, με αποτέλεσμα οι προβλεπόμενες στον υπό αναφορά προϋπολογισμό δαπάνες να χρήζουν αναπροσαρμογής και μείωσης στα €62.352.405.

Με βάση τα πιο πάνω, υποβλήθηκε αναθεωρημένος προϋπολογισμός, στον οποίο παρουσιάζονται μειωμένες οι ακόλουθες μεταξύ άλλων δαπάνες:

1. αποδοχές προσωπικού (€14.980.475),

2. αποζημιώσεις, αμοιβές και άλλα ωφελήματα (€2.400.975),

3. λοιπές διοικητικές δαπάνες (€2.480.590),

4. προβολή και δημοσιότητα (€31.699.104) και

5. οργάνωση και ανάπτυξη τουριστικού προϊόντος (€9.260.861).

Σημειώνεται ότι η αναθεωρημένη κρατική χορηγία που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του ΚΟΤ για το 2012 παρουσιάζει διαφορά ύψους €199.550 σε σχέση με την πρόνοια που έχει περιληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012, στο σχετικό άρθρο που αφορά τη χορηγία προς τον ΚΟΤ. Συναφώς, με σχετική επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών προς τον ΚΟΤ, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2012, διευκρινίζεται ότι η διαφορά αυτή θα καλυφθεί από εξοικονομήσεις που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΚΟΤ για το 2012.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΤ, υπό το φως της πιο πάνω εξέλιξης, εξέφρασε την ανησυχία του σε σχέση με την περαιτέρω μείωση του προϋπολογισμού του οργανισμού. Όπως ο ίδιος επισήμανε, η εν λόγω μείωση επηρεάζει την επίτευξη των στόχων του ΚΟΤ για το 2012 για αύξηση των τουριστικών αφίξεων και των κρατικών εσόδων. Δήλωσε μεταξύ άλλων ότι θα επηρεαστούν:

1. η διαφημιστική παρουσία της Κύπρου στις διεθνείς τουριστικές αγορές,

2. η στρατηγική συνεργασία με οργανωτές ταξιδιών και αεροπορικές εταιρείες,

3. οι πρωτοβουλίες οργανωτών ταξιδιών για προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού,

4. ο σχεδιασμός πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από διάφορους φορείς, οι οποίες τυγχάνουν χρηματοδότησης από τον ΚΟΤ, και

5. η ενίσχυση των εταιρειών τουριστικής ανάπτυξης.

Συναφώς, ο ίδιος πιο πάνω αρμόδιος ενημέρωσε την επιτροπή για την πρόθεση του οργανισμού να καταθέσει εντός του 2012 συμπληρωματικό προϋπολογισμό, με σκοπό την κάλυψη αναγκών που αφορούν την προβολή και την ενίσχυση του κυπριακού τουριστικού προϊόντος.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος, η επιτροπή ζήτησε από τους αρμοδίους περαιτέρω επεξηγήσεις και άλλα στοιχεία για επιμέρους ζητήματα ειδικότερα όσον αφορά:

1. τη μη κατάθεση των εξελεγμένων τελικών λογαριασμών του ΚΟΤ για το έτος 2010,

2. την αξιολόγηση των γραφείων εξωτερικού του ΚΟΤ,

3. την ανταγωνιστικότητα του κυπριακού τουριστικού προϊόντος και

5. την αναβάθμιση της μαρίνας Λάρνακας.

Επιπροσθέτως, τα μέλη της επιτροπής έθεσαν σωρεία ερωτημάτων προς τους παρευρισκομένους και ζήτησαν μεταξύ άλλων την κατάθεση περαιτέρω στοιχείων αναφορικά με τις συμβάσεις διαχείρισης των τουριστικών περιπτέρων και άλλων υποστατικών του ΚΟΤ, τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τη σύναψη συνεργασιών με οργανωτές ταξιδιών, καθώς και τις συνεργασίες του ΚΟΤ με διαφημιστικούς οίκους, στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν με γραπτό υπόμνημα του ΚΟΤ, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2011.

Όσον αφορά τις συμβάσεις διαχείρισης των τουριστικών και άλλων περιπτέρων του ΚΟΤ, η επιτροπή απέστειλε σχετική επιστολή, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου, προς τον οργανισμό, ζητώντας όπως κατατεθεί ενώπιόν της γραπτή διαβεβαίωση ότι ο ΚΟΤ θα προβεί σε διευθετήσεις για διαχείριση των τουριστικών εγκαταστάσεων που τελούν υπό την εποπτεία του, εφαρμόζοντας τα ίδια κριτήρια και τις ίδιες διαδικασίες εκμετάλλευσης και διαχείρισης των εν λόγω εγκαταστάσεων για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συναφώς, ο ΚΟΤ διαβεβαίωσε την επιτροπή με επιστολή του, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2012, ότι ο οργανισμός θα αντιμετωπίσει όλους τους επηρεαζομένους στο θέμα της διαχείρισης των υποστατικών του ισότιμα, χωρίς διακρίσεις και με διαφάνεια.

Σύμφωνα με την ίδια επιστολή, ο ΚΟΤ διαχειρίζεται τα πιο κάτω υποστατικά:

1. Τουριστική πλαζ Λάρνακας.

2. Τουριστικό περίπτερο και εστιατόριο Πέτρα του Ρωμιού”.

3. Τουριστικό περίπτερο/ Εστιατόριο “Ντόλφιν Τροόδους.

4. Τουριστική πλαζ Γεροσκήπου.

5. Λούνα Παρκ Γεροσκήπου.

6. Τουριστικό περίπτερο/ Εστιατόριο Λουτρά της Αφροδίτης”.

7. Τουριστική πλαζ Δασουδίου Λεμεσού.

Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν την τρέχουσα περίοδο, αναφορικά με τα υποστατικά που διαχειρίζεται ο ΚΟΤ, είναι δυνατό να προκηρυχθούν άμεσα διαγωνισμοί άδειας χρήσης για τρία από τα επτά υποστατικά του. Ο οργανισμός, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες και οι άδειες διαχείρισης όλων των υποστατικών του, εκτός της τουριστικής πλαζ Δασουδίου, εξέπνευσαν στις 28 Φεβρουαρίου 2012 και ότι οι διαδικασίες που απαιτούνται για την προκήρυξη διαγωνισμών και την ανάθεση των συμβάσεων είναι χρονοβόρες, θεωρεί απαραίτητο να παρατείνει προσωρινά τις άδειες χρήσης στους υφιστάμενους αδειούχους, για να διασφαλιστεί η συνέχιση παροχής βασικών υπηρεσιών στους χρήστες των εν λόγω υποστατικών, μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάθεσης της διαχείρισης των υποστατικών σε νέους διαχειριστές.

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της πιο πάνω επιστολής, κάλεσε εκ νέου τους εκπροσώπους του ΚΟΤ ενώπιόν της, ώστε να δοθούν περαιτέρω επεξηγήσεις για τη μη συμμόρφωση του οργανισμού με τις υποδείξεις της επιτροπής για ομοιόμορφη διαχείριση των υποστατικών της.

Συναφώς, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΤ κατέθεσε τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατό να ακολουθηθεί ενιαία πολιτική στο παρόν στάδιο σε σχέση με τη διαχείριση όλων των υποστατικών και οι οποίοι αφορούν μεταξύ άλλων την υιοθέτηση των υποδείξεων της Γενικής Ελεγκτού του κράτους και της Επιτρόπου Διοικήσεως προς τον ΚΟΤ για τον τρόπο διαχείρισης συγκεκριμένου υποστατικού και την ανάγκη ανανέωσης σύμβασης μίσθωσης κρατικής γης μεταξύ του ΚΟΤ και του Υπουργείου Εσωτερικών, προτού γίνουν οποιεσδήποτε ενέργειες για παραχώρηση άδειας χρήσης για άλλο συγκεκριμένο υποστατικό.

Περαιτέρω, ο ίδιος αρμόδιος ενημέρωσε την επιτροπή για την πρόθεση του οργανισμού για σταδιακή παραχώρηση της διαχείρισης των υποστατικών του προς τους δήμους, θέμα το οποίο προγραμματίστηκε να συζητηθεί με τον Υπουργό Εσωτερικών στις 16 Μαρτίου 2012.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της συζήτησης η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής εισηγήθηκε όπως, πέραν της μείωσης της κρατικής χορηγίας προς τον ΚΟΤ, ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό οι διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης και οικονομικής λιτότητας, τα οποία κοινοποιήθηκαν στους επηρεαζόμενους οργανισμούς με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2012.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις διαφωνούν με τις πιο πάνω ρυθμίσεις, οι οποίες είναι συνεπακόλουθες ανάλογων τροπολογιών στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012, που προτάθηκαν και ψηφίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του σώματος με τη διαφωνία των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.

Ειδικότερα, η πιο πάνω εισήγηση αφορά επί μέρους αναπροσαρμογές του αναθεωρημένου κειμένου του προϋπολογισμού του ΚΟΤ για το 2012 αναφορικά με την απαγόρευση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού και πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής κατά το 2012, οι οποίες είναι συνεπακόλουθες ανάλογων τροπολογιών που επήλθαν στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012, που προτάθηκαν και ψηφίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του σώματος με τη διαφωνία των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και του μέλους της βουλευτών του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθετεί τους σκοπούς του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΟΤ για το 2012 όπως αυτός έχει διαμορφωθεί βάσει του υποβληθέντος αναθεωρημένου κειμένου, ώστε οι συνολικές δαπάνες των οποίων ζητείται έγκριση πληρωμής να μειωθούν στα €62.352.405, και βάσει της απόφασης της πλειοψηφίας της επιτροπής για ενσωμάτωση των πιο πάνω ρυθμίσεων, αφού πρώτα τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού του 2012 Νόμος του 2012».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

20 Μαρτίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων