Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την πρόταση νόμου «Ο περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από την ίδια, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η Μαρτίου και στις 8 Μαρτίου 2012. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κατάργηση της διάταξης του περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμου η οποία προβλέπει την εκλογή τριών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου από την τακτική γενική συνέλευση του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου.

Εισάγοντας τις πρόνοιες της πρότασης νόμου εκ μέρους της επιτροπής, ο πρόεδρός της δήλωσε πως η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία λόγω της σύγκρουσης της πιο πάνω αναφερόμενης διάταξης με νεότερη διάταξη της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας που προβλέπει ότι ο διορισμός των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου γίνεται από το συμβούλιο του ιατρικού σώματος. Περαιτέρω, ο ίδιος επισήμανε ότι η εν λόγω τροποποίηση εκ παραδρομής δεν περιλήφθηκε στον περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) (Τροποποιητικό) Νόμο του 1987, με τον οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας που προβλέπουν τη σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

 

 

 

12 Μαρτίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων