Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για την πρόταση νόμου «Ο περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Ευθύμιος Δίπλαρος
Αντρέας Καυκαλιάς Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής Νίκος Νικολαΐδης
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Γιαννάκη Γαβριήλ, εκ μέρους της επιτροπής, σε μία συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2012. Στο στάδιο της εξέτασης της πρότασης νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εσωτερικών και των επαρχιακών διοικήσεων του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο Νόμου, ώστε η ερμηνεία του όρου “ύπαιθρος να περιλαμβάνει περιοχές ή σημεία που βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των δύο χιλιομέτρων από την οροθετική γραμμή των κρατικών δασών αντί σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός χιλιομέτρου, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Ας σημειωθεί ότι η ανάγκη για κατάθεση στη Βουλή της πρότασης νόμου προέκυψε στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου που τιτλοφορείται «Ο περί Δασών Νόμος του 2011», το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία και παραπέμφθηκε για εξέταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων. Στο εν λόγω νομοσχέδιο, το οποίο τίθεται ενώπιον της ολομέλειας του σώματος ταυτόχρονα με την πρόταση νόμου, περιλαμβάνεται ο όρος δασική πυρκαγιά, η οποία ορίζεται ως κάθε πυρκαγιά που εκδηλώνεται ή εξαπλώνεται μέσα σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από την οροθετική γραμμή του κρατικού δάσους ή κάθε άλλη πυρκαγιά που κατά την κρίση του διευθυντή του Τμήματος Δασών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο οποιοδήποτε κρατικό δάσος. Ως εκ τούτου, οι προτεινόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου συγκρούονται με τον υφιστάμενο περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο Νόμο κυρίως όσον αφορά την αρμοδιότητα για κατάσβεση των πυρκαγιών στις περιοχές που βρίσκονται παρά την οροθετική γραμμή των κρατικών δασών.

Συναφώς, αναφέρεται ότι η πρόταση νόμου κρίθηκε αναγκαία αφενός για σκοπούς ορθότερης νομοθετικής ρύθμισης του θέματος της κατάσβεσης των πυρκαγιών και αφετέρου για σκοπούς άμεσης ενσωμάτωσης των προτεινόμενων προνοιών στο εθνικό δίκαιο, αφού η καθιερωμένη διαδικασία ετοιμασίας σχετικού νομοσχεδίου από την εκτελεστική εξουσία ενδεχομένως να είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της υιοθέτησης των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων.

Σε γραπτό υπόμνημα του Τμήματος Δασών που κατατέθηκε ενώπιον της επιτροπής αναφέρεται ότι η εν λόγω επέκταση της αρμοδιότητας του διευθυντή του Τμήματος Δασών κρίνεται αναγκαία, καθώς τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί σημαντική εξάπλωση της δασικής βλάστησης γύρω από τα κρατικά δάση, κυρίως λόγω της συνεχούς εγκατάλειψης γεωργικών εκτάσεων περιμετρικά της κρατικής δασικής γης. Περαιτέρω, στο ίδιο υπόμνημα σημειώνεται ότι για την υλοποίηση της προτεινόμενης ρύθμισης το Τμήμα Δασών είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στις πρόσθετες αρμοδιότητές του, καθώς διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα, τους πόρους και την οργάνωση για το σκοπό αυτό, όπως είναι το προσωπικό, τα πυροφυλάκια και τα οργανωμένα περίπολα για την αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη προστασία των περιοχών αυτών από τις πυρκαγιές.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες διατάξεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο.

 

 

28 Φεβρουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων