Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 2012 Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ.πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Αβέρωφ Νεοφύτου Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Νικολαΐδης
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 29 Φεβρουαρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ).

Ο προϋπολογισμός του ΟΧΣ για το έτος 2012 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €15.650.846 και συνολικά έσοδα ύψους €20.700.273.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα έσοδα του ΟΧΣ προέρχονται κυρίως από τόκους (€15.868.273) και από διάφορες άλλες πηγές (€4.832.000), ενώ οι δαπάνες του οργανισμού αφορούν αποδοχές προσωπικού (€5.249.846), δαπάνες διαχείρισης (€1.701.000), αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού (€8.600.000) και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€100.000).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα προϋπολογιζόμενα χρηματικά υπόλοιπα (μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις σε τράπεζες) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 ανέρχονταν σε €240.000.000 και κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 αναμένεται να ανέλθουν σε €260.000.000.

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού ο πρόεδρος του ΟΧΣ ενημέρωσε την επιτροπή ότι ο οργανισμός διασφαλίζει τη βιωσιμότητά του με την παροχή χαμηλότοκων δανείων και με νοικοκυρεμένη οικονομική πολιτική, διατηρώντας παράλληλα τον κοινωνικό του ρόλο. Επιπροσθέτως, ο πρόεδρος του ΟΧΣ ανέφερε ότι κατά το 2011 ο οργανισμός διαχειρίστηκε δάνεια ύψους200 εκατομ. και ότι ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του ΟΧΣ ανήλθε στο 24% και η ρευστότητα στο 25%, ποσοστά υψηλότερα από την υποχρέωση του οργανισμού τόσο προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου όσο και προς τη Συνθήκη της Βασιλείας ΙΙ.

Σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, κατά το 2011 εγκρίθηκαν από τον οργανισμό 3 712 δάνεια συνολικής αξίας €198,6 εκατομ., τα οποία αναλύονται ως ακολούθως:

1. 783 στεγαστικά δάνεια του ΟΧΣ, ύψους €97,4 εκατομ.

2. 258 δάνεια του ειδικού κυβερνητικού σχεδίου, ύψους €33,2 εκατομ.

3. 225 δάνεια του ενιαίου κυβερνητικού στεγαστικού σχεδίου, ύψους €10 εκατομ.

4. 2446 δάνεια του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, ύψους €58 εκατομ.

Κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της επιτροπής βουλευτές μέλη της επιτροπής έθεσαν ερωτήματα προς τους παρευρισκόμενους εκπροσώπους του ΟΧΣ. Συναφώς, οι εκπρόσωποι του οργανισμού ενημέρωσαν την επιτροπή μεταξύ άλλων ότι οι καθυστερημένες δόσεις των πελατών του οργανισμού για δάνεια για το έτος 2011 ανήλθαν στο 12% και ότι έχουν υπολογιστεί είκοσι μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι το ταμείο συντάξεων του οργανισμού με βάση αναλογιστική μελέτη είναι απόλυτα υγιές.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, υιοθετεί τους σκοπούς του νομοσχεδίου και εισηγείται την ψήφισή του για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΧΣ για το 2012 όπως αυτό έχει διαμορφωθεί βάσει υποβληθέντος αναθεωρημένου κειμένου, ώστε οι συνολικές δαπάνες των οποίων ζητείται έγκριση πληρωμής να μειωθούν στα €15.489.456, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του νομοσχεδίου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 2012 Νόμος του 2012».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Η μείωση των υπό έγκριση δαπανών στον προϋπολογισμό οφείλεται στην αναγκαία αναπροσαρμογή που επήλθε λόγω των διάφορων νομοθετικών ρυθμίσεων που ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης και οικονομικής λιτότητας, τα οποία κοινοποιήθηκαν στους επηρεαζόμενους ημικρατικούς οργανισμούς με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2012.

Σημειώνεται τέλος ότι τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις διαφωνούν με τις επιμέρους αναπροσαρμογές που επήλθαν στο νομοσχέδιο, ύστερα από εισήγηση της πλειοψηφίας της επιτροπής, αναφορικά με την απαγόρευση πρόσληψης νέου έκτακτου προσωπικού και πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής κατά το 2012. Σημειώνεται ότι οι προσαρμογές αυτές είναι συνεπακόλουθες ανάλογων τροπολογιών στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012, που προτάθηκαν και ψηφίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του σώματος με τη διαφωνία των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.

 

 

 

 

29 Φεβρουαρίου 2012

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων