Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Κουτσού
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Χάρης Γεωργιάδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 20 Φεβρουαρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε αφενός να υιοθετηθούν οι προαιρετικές διατάξεις του άρθρου 199 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), το οποίο παρέχει την ευχέρεια στα κράτη μέλη για απόδοση του ΦΠΑ από το λήπτη αντί από τον παροχέα υπηρεσίας για υπηρεσίες ή υπηρεσίες μαζί με αγαθά που παρέχονται στον κατασκευαστικό τομέα, και αφετέρου για την πλήρη εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας που ρυθμίζουν την εγγραφή συγκροτημάτων εταιρειών για σκοπούς ΦΠΑ.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις προβλέπουν τα ακόλουθα:

1. Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών ή υπηρεσιών μαζί με αγαθά που παρέχονται στα πλαίσια κατασκευής, μετατροπής, κατεδάφισης, επιδιόρθωσης ή συντήρησης οικοδομής ή οποιουδήποτε έργου πολιτικής μηχανικής από τον παροχέα προς το λήπτη της υπηρεσίας, οι οποίοι είναι και οι δύο υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα, ο παροχέας δε θα υποχρεούται να επιβάλλει, να εισπράττει και να αποδίδει στο κράτος ΦΠΑ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προς το λήπτη και κατά συνέπεια ο λήπτης δε θα διεκδικεί από το κράτος ΦΠΑ για τις εν λόγω υπηρεσίες.

2. Στην περίπτωση συγκροτήματος εταιρειών, οι εταιρείες αυτού θα πρέπει να συνδέονται στενά μεταξύ τους από χρηματοδοτικής, οικονομικής και οργανωτικής άποψης, ώστε να θεωρούνται μέλη του εν λόγω συγκροτήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η πρώτη υπό αναφορά τροποποίηση προωθείται στα πλαίσια υιοθέτησης μέτρων για την τόνωση της ανάπτυξης της οικονομίας, της ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου των κατασκευών και για την πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Με την προτεινόμενη τροποποίηση απλοποιούνται οι διαδικασίες απόδοσης του ΦΠΑ προς το κράτος από τους παροχείς των εν λόγω υπηρεσιών και αποφεύγεται ο κίνδυνος επιστροφής από το κράτος προς το λήπτη της παρεχόμενης υπηρεσίας του φόρου που του επιβάλλει ο παροχέας χωρίς όμως ο τελευταίος να αποδίδει το εν λόγω ποσό ΦΠΑ στο κράτος.

Η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας ΦΠΑ ενημέρωσε την επιτροπή ότι για τις συναλλαγές που εμπίπτουν στις προτεινόμενες ρυθμίσεις θα αποδίδεται λογαριασμός για το ΦΠΑ από το λήπτη με λογιστική εγγραφή στα βιβλία του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

21 Φεβρουαρίου 2012

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων