Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας του 2012 Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Κουτσού
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Χάρης Γεωργιάδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 20 Φεβρουαρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας.

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για το 2012 προβλέπει δαπάνες ύψους €2.816.890 και έσοδα ύψους €442.000, τα οποία πηγάζουν κυρίως από αναλύσεις που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο γάλακτος του οργανισμού και αναμένεται να ανέλθουν στις €441.000. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προβλεπόμενες δαπάνες του οργανισμού για το 2012 αφορούν δαπάνες προσωπικού (€2.292.890), λειτουργικές δαπάνες (€455.000) και κεφαλαιουχικές δαπάνες (€69.000).

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας κατέθεσε στην επιτροπή ότι οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του οργανισμού για το 2012 παρουσιάζονται μειωμένες, προς συμμόρφωση με τις υποδείξεις του Υπουργείου Οικονομικών για οικονομική περισυλλογή. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κύριες αρμοδιότητες του οργανισμού συνίστανται στην εφαρμογή του μέτρου των ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος, όπως προκύπτει από τις υποχρεώσεις της Κύπρου έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στη διενέργεια ελέγχων στο νωπό γάλα για την ποιότητα, τη σύσταση και την υγιεινή του, καθώς και στα γαλακτοκομικά προϊόντα, με σκοπό την προστασία των καταναλωτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η κρατική χορηγία του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για το 2012 ανέρχεται σε €2.374.890 και συνίσταται στη διαφορά που προκύπτει μεταξύ των προϋπολογιζόμενων εσόδων και δαπανών του οργανισμού για το 2012.

Σημειώνεται ότι στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται και νέο οργανόγραμμα υπηρεσιών, το οποίο έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, όπως και αναδιοργάνωση θέσεων, η οποία έχει εγκριθεί τόσο από το Υπουργείο Οικονομικών όσο και από τον αρμόδιο υπουργό. Όπως σχετικά έχει κατατεθεί, ο οργανισμός ετοίμασε σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις που προβλέπονται στο νέο οργανόγραμμα, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος από τη Νομική Υπηρεσία, και αναμένεται η κατάθεσή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

Κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της επιτροπής βουλευτές μέλη της δήλωσαν ότι, όπως διαφαίνεται, ο ρόλος και η αποστολή του οργανισμού έχει εξαντληθεί, καθότι, όπως είναι γνωστό, υπάρχει σοβαρή πρόθεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση η υποχρέωση για έλεγχο και τήρηση των ποσοστώσεων γάλακτος που επιβάλλεται στα κράτη μέλη να τερματιστεί το αργότερο μέχρι το 2015.

Συναφώς, μέλη της επιτροπής δήλωσαν ότι πρέπει να εξευρεθούν τρόποι, ώστε ο οργανισμός να ολοκληρώσει τον κύκλο του ομαλά ως ακολούθως:

1. Χωρίς να θυματοποιηθούν οι εργαζόμενοι στον οργανισμό, οι οποίοι θα μπορούσαν να απορροφηθούν από άλλες κρατικές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ή τον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών.

2. Να συνεχιστούν, πιθανόν υπό άλλο καθεστώς, οι ίδιοι ενδελεχείς και εξειδικευμένοι έλεγχοι που διεξάγονται από το άρτια εξοπλισμένο και υπερσύγχρονο χημείο του οργανισμού σε σχέση με την ποιότητα του γάλακτος, με απώτερο σκοπό την προστασία του καταναλωτή.

Αναφερόμενος στα πιο πάνω, ο πρόεδρος του οργανισμού δήλωσε ότι η μεγαλύτερη ανησυχία του διοικητικού συμβουλίου και της διεύθυνσης είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων του προσωπικού, διευκρινίζοντας ότι έχουν εντοπιστεί δυσκολίες και νομικά κωλύματα όσον αφορά τη μεταφορά των υπαλλήλων από ημικρατικούς οργανισμούς στο δημόσιο τομέα. Ανέφερε επίσης ότι έχει σταλεί σχετική επιστολή για το όλο θέμα προς το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, με την οποία ζητείται η διεξαγωγή εξειδικευμένης μελέτης, καταλήγοντας με εισήγηση όπως το προσωπικό του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας μεταφερθεί στον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για την καθυστέρηση που παρατηρείται στη διευθέτηση του όλου ζητήματος, καθώς και για τα επιμέρους θέματα που προκύπτουν και ζήτησαν όπως η εκτελεστική εξουσία ενημερώσει αρμοδίως τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως προς το πρόγραμμα δράσης της σε ό,τι αφορά τον τερματισμό της λειτουργίας του οργανισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, βάσει υποβληθέντος αναθεωρημένου κειμένου, ώστε οι συνολικές δαπάνες των οποίων ζητείται έγκριση πληρωμής να μειωθούν στα €2.614.350.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν εναντίον της ψήφισης του νομοσχεδίου, για λόγους που θα επεξηγηθούν κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκε υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για το έτος 2012.

Σημειώνεται ότι η μείωση των υπό έγκριση δαπανών στον προϋπολογισμό οφείλεται στην αναγκαία αναπροσαρμογή που επήλθε λόγω των διάφορων νομοθετικών ρυθμίσεων που ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης και οικονομικής λιτότητας, τα οποία κοινοποιήθηκαν στους επηρεαζόμενους ημικρατικούς οργανισμούς με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2012.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις διαφωνούν με τις επιμέρους αναπροσαρμογές που επήλθαν στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο, κατόπιν εισήγησης της πλειοψηφίας της επιτροπής, αναφορικά με την απαγόρευση πρόσληψης νέου έκτακτου προσωπικού και πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής κατά το 2012. Οι προσαρμογές αυτές είναι συνεπακόλουθες ανάλογων τροπολογιών στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012, που προτάθηκαν και ψηφίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του σώματος με τη διαφωνία των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος για συζήτηση και λήψη τελικής απόφασης. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου, ο τίτλος του θα τροποποιηθεί, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας του 2012 Νόμος του 2012».

 

21η Φεβρουαρίου 2012

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων