Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Δανείου (Ανάπτυξη) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και για τους κανονισμούς «Οι περί Δανείου (Ανάπτυξη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Κουτσού
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Χάρης Γεωργιάδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 20 Φεβρουαρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Δανείου (Ανάπτυξη) Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρεογράφων εκ μέρους και για λογαριασμό της Δημοκρατίας χωρίς να είναι απαραίτητη η διασύνδεση της έκδοσης αυτής με την ανάληψη νέου δανεισμού εκ μέρους της Δημοκρατίας.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 8 του περί Δανείου (Ανάπτυξη) Νόμου, σκοπείται η θεσμοθέτηση της δυνατότητας χρήσης νέων σύγχρονων μεθόδων προσφοράς χρεογράφων για σκοπούς πώλησής τους είτε προς το ευρύ κοινό είτε σε διορισθέντες βασικούς διαπραγματευτές.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τη βασική νομοθεσία, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να εκδίδει χρεόγραφα, περιλαμβανομένων γραμματίων, σε σχέση με οποιοδήποτε δάνειο αναλαμβάνει. Σε μερικές όμως περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτηθεί η έκδοση χρεογράφων που να μη συνδέεται κατ’ ανάγκη με την ανάληψη νέων δανείων. Όπως έχει αρμοδίως κατατεθεί, τέτοιες περιπτώσεις συνιστούν η έκδοση χρεογράφων ή γραμματίων με σκοπό τη χρήση τους ως εξασφάλιση για τη Δημοκρατία ή για τα πιστωτικά ιδρύματα ή για την περίπτωση ανταλλαγής τέτοιων χρεογράφων με άλλες κινητές αξίες που συνιστούν χρηματοοικονομικά προϊόντα της αγοράς (χρεόγραφα, μετοχές εισηγμένων εταιρειών κ.ά).

Υπό το φως των πιο πάνω, κρίνεται σκόπιμη η ανάλογη τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας και των σχετικών κανονισμών, ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή της δυνατότητας αυτής στον Υπουργό Οικονομικών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του νομοσχεδίου και των κανονισμών και κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Δανείου (Ανάπτυξη) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012», και την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια του σώματος.

21η Φεβρουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων