Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος

Γιώργος Λουκαΐδης

Γεώργιος Γεωργίου

Γιώργος Γεωργίου

Τάσος Μητσόπουλος

Νικόλας Παπαδόπουλος

Άριστος Δαμιανού

Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τον πρόεδρό της κ. Ιωνά Νικολάου, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2012. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από λειτουργό του γραφείου του, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της αστυνομίας. Η Ένωση Δικαστών Κύπρου και ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προέκυψαν μετά την τελευταία τροποποίησή του, με την οποία καταργήθηκε το στάδιο της προανάκρισης, που αποτελούσε προϋπόθεση για την παραπομπή μιας ποινικής υπόθεσης ενώπιον του κακουργιοδικείου, και έγινε πρόβλεψη για απευθείας καταχώριση στο κακουργιοδικείο των ποινικών υποθέσεων που δεν μπορούν να δικαστούν συνοπτικά.

Όπως είναι γνωστό, με νομοθεσία που ψήφισε πρόσφατα η Βουλή [Νόμος αρ. 165(Ι) του 2011], ύστερα από την κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου, καταργήθηκε το στάδιο της προανάκρισης, λόγω του ότι η διαδικασία αυτή στην πράξη είχε περιέλθει σε αχρησία και είχε καταδειχθεί ότι δεν είναι απαραίτητη για την παραπομπή των ποινικών υποθέσεων στο κακουργιοδικείο.

Ωστόσο, μετά την τελευταία αυτή τροποποίηση, επισημάνθηκε από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας η ανάγκη για περαιτέρω τροποποίηση της εν λόγω νομοθεσίας, ώστε να αντιμετωπιστούν κάποια πρακτικά προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή της πιο πάνω διαδικασίας, και για το σκοπό αυτό υποβλήθηκε η ακολουθητέα νομοθετική ρύθμιση.

Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην παρεμβολή επαρχιακού δικαστηρίου, στο οποίο θα κατατίθεται το κατηγορητήριο. Ειδικότερα, το επαρχιακό δικαστήριο στο οποίο θα κατατίθεται ένα κατηγορητήριο θα παραπέμπει την υπόθεση στο κακουργιοδικείο και θα αποφασίζει παράλληλα και για τα θέματα κράτησης ή επιβολής περιοριστικών όρων στον κατηγορούμενο μέχρι την καταχώριση του κατηγορητηρίου στο κακουργιοδικείο και την έναρξη της δίκης.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, δήλωσε ότι προτείνεται μια διαδικασία που αποσκοπεί στην ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, χωρίς να επηρεάζονται όμως δικαιώματα του κατηγορουμένου.

Περαιτέρω, την επιτροπή απασχόλησε η πρόνοια σύμφωνα με την οποία το πρόσωπο που παραπέμπεται σε δίκη ενώπιον κακουργιοδικείου δικαιούται να έχει αντίγραφα του κατηγορητηρίου και των καταθέσεων που λήφθηκαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης. Συγκεκριμένα, τέθηκε ο προβληματισμός κατά πόσο με την ταχύτερη διαδικασία που προτείνεται να ακολουθηθεί υπάρχει το ενδεχόμενο ο κατηγορούμενος να στερείται της δυνατότητας για έγκαιρη εξασφάλιση των απαιτούμενων καταθέσεων για σκοπούς προετοιμασίας για την εμφάνισή του στο δικαστήριο.

Σε σχέση με τον πιο πάνω προβληματισμό, αποφασίστηκε όπως διευκρινιστεί στο κείμενο της πρότασης νόμου ότι με την παραπομπή του κατηγορουμένου ενώπιον κακουργιοδικείου αυτός θα εφοδιάζεται άμεσα με αντίγραφα του κατηγορητηρίου και των καταθέσεων που λήφθηκαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης αναφορικά με το αδίκημα για το οποίο παραπέμπεται σε δίκη ενώπιον του κακουργιοδικείου.

Όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν τόσο με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου όσο και με την προσθήκη της πιο πάνω διευκρινιστικής πρόνοιας.

Ως εκ τούτου, η επιτροπή, σε συνεργασία με την εκπρόσωπο του γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, διαμόρφωσε το κείμενο της πρότασης νόμου στη βάση των πιο πάνω.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί.

 

 

 

14 Φεβρουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων