Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του 2012 Νόμος του 2011 (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Σταύρος Ευαγόρου

Άγγελος Βότσης

Γιάννος Λαμάρης

Αβέρωφ Νεοφύτου

Πάμπος Παπαγεωργίου

Μάριος Μαυρίδης

Νίκος Νικολαΐδης

Χάρης Γεωργιάδης

Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2012, ώστε να καταστεί δυνατή η αγορά είκοσι μηχανοκίνητων οχημάτων με εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα που να μην υπερβαίνει τα 180 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (180 gr/km) για σκοπούς κάλυψης των αναγκών της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012.

Όπως είναι γνωστό, κατά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού του 2012, με σχετική τροπολογία που υποβλήθηκε με εισήγηση των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα από το σώμα, το άρθρο 07589 - «Αγορά άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων» του Κεφαλαίου που αφορά το Υπουργείο Οικονομικών δεσμεύτηκε κατά τρόπο που πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η συγκατάθεσή της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκριθείσα από την ολομέλεια τροπολογία, δεν είναι δυνατή η αγορά μηχανοκίνητων οχημάτων από την κυβέρνηση και η χρήση τους για διάφορους σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, ενώ, επιπροσθέτως, για την αγορά τέτοιων οχημάτων οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα αυτών δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 165 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (165 gr/km).

Σύμφωνα με την ίδια πιο πάνω απαγορευτική διάταξη, από τις διατάξεις του σχετικού άρθρου εξαιρείται η αγορά μηχανοκίνητων οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς Προεδρίας της ΕΕ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012, νοουμένου όμως ότι και σε αυτή την περίπτωση οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα δε θα υπερβαίνουν τα 165 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (165 gr/km).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, για την αγορά μηχανοκίνητων οχημάτων τόσο για σκοπούς Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ όσο και για άλλους σκοπούς είχε προκηρυχθεί σχετικός διαγωνισμός στις 20 Οκτωβρίου 2011 με σχετικές καθορισθείσες προδιαγραφές. Όπως όμως έχει κατατεθεί, για ορισμένο αριθμό από το σύνολο των υπό αγορά μηχανοκίνητων οχημάτων οι προδιαγραφές που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τα υπό αγορά οχήματα όσον αφορά τους ρύπους δε συνάδουν με τις προϋποθέσεις που η Βουλή έθεσε μεταγενέστερα, δηλαδή κατά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού του 2012, σε σχέση με το μέγιστο όριο ρύπων (εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα).

Υπό το φως των πιο πάνω, διαπιστώνεται ότι, λόγω της εξέλιξης που σημειώθηκε με την έγκριση της σχετικής περιοριστικής διάταξης, σύμφωνα με τα πιο πάνω, από τη Βουλή, το Υπουργείο Οικονομικών στην παρούσα φάση αδυνατεί να προχωρήσει στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης αγοράς οχημάτων για σκοπούς κάλυψης των αναγκών της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και ειδικότερα στην αγορά είκοσι τέτοιων οχημάτων, καθότι στη φάση του προκηρυχθέντος διαγωνισμού οι προβλεφθείσες προδιαγραφές αφορούσαν μηχανοκίνητα οχήματα με εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα που υπερβαίνουν τα 165 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (165 gr/km).

Υπό το φως των πιο πάνω και λόγω του πολύ περιορισμένου χρόνου που απομένει για σκοπούς προετοιμασίας της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία αρχίζει την 1η Ιουλίου 2012, δεν καθίσταται δυνατή η επαναπροκήρυξη νέου διαγωνισμού σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στη σχετική απαγορευτική διάταξη του προϋπολογισμού του 2012 και καθίσταται αναγκαία η προώθηση και ψήφιση της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η αγορά των είκοσι μηχανοκίνητων οχημάτων για σκοπούς κάλυψης των αναγκών της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, όπως αναφέρεται πιο πάνω, των οποίων όμως οι ρύποι δε θα υπερβαίνουν τα 180 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (180 gr/km).

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του 2012 Νόμος του 2011 (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012».

 

9 Φεβρουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων