Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Χάρης Γεωργιάδης

Άγγελος Βότσης

Σταύρος Ευαγόρου

Αβέρωφ Νεοφύτου

Πάμπος Παπαγεωργίου

Μάριος Μαυρίδης

Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Ιανουαρίου και 6 Φεβρουαρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να αποδέχεται:

1. την υποβολή εγγράφων και πληροφοριών όχι μόνο σε έντυπη μορφή, αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή και

2. την ηλεκτρονική υπογραφή εγγράφων και εντύπων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις προωθείται η απλοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Η ανάγκη αυτή προκύπτει από την αλλαγή της τεχνολογίας, η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή, και την επικείμενη υιοθέτηση της ηλεκτρονικής υπογραφής μέσω του περί Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμου.

Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου, η επιτροπή ενημερώθηκε για την καθυστέρηση που παρατηρείται αναφορικά με την ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά την ηλεκτρονική υπογραφή και εξέφρασε τις επιφυλάξεις της για την αποτελεσματική εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Συναφώς, η εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διαβεβαίωσε την επιτροπή ότι δεν εγείρονται λόγοι ανησυχίας για την ομαλή εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής λόγω της απουσίας ολοκληρωμένης νομοθετικής ρύθμισης, προσθέτοντας ότι υπάρχει ήδη η απαραίτητη υποδομή, ώστε να γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υπογραφή κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η αυθεντικότητα των υπογραφών.

Συναφώς με τα πιο πάνω, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου θα είναι ο αρμόδιος φορέας για την παραλαβή και αποθήκευση των πληροφοριών και των στοιχείων που θα υποβάλλουν οι εποπτευόμενοι και τα έγγραφα θα πιστοποιούνται από εταιρεία παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης του εξωτερικού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

7 Φεβρουαρίου 2012

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων