Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του 2011 Νόμος του 2010 (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Χάρης Γεωργιάδης

Άγγελος Βότσης

Σταύρος Ευαγόρου

Αβέρωφ Νεοφύτου

Πάμπος Παπαγεωργίου

Μάριος Μαυρίδης

Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Ιανουαρίου και 6 Φεβρουαρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο διευθυντής του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2011, ώστε να εξαιρεθεί από τις διατάξεις αυτού, που απαγορεύουν την πλήρωση κενών θέσεων οι οποίες παραμένουν κενές για πέντε συνεχή χρόνια και άνω και για τις οποίες δεν άρχισε η διαδικασία πλήρωσής τους, μία θέση προαγωγής Λειτουργού Παραγωγικότητας Α΄ [Κλίμακα Α11(ii)] στο ΚΕΠΑ.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί ενώπιον της επιτροπής, η εν λόγω θέση παραμένει κενή πέραν των πέντε ετών λόγω της μη ύπαρξης προσοντούχων υπαλλήλων για προαγωγή.

Σύμφωνα με το διευθυντή του ΚΕΠΑ, στην παρούσα φάση η πιο πάνω εξαίρεση κρίνεται αναγκαία, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στο ΚΕΠΑ να αποκτήσει το απαραίτητο προσωπικό και να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση και ο έλεγχος των κονδυλίων που το ΚΕΠΑ έχει εξασφαλίσει από συγχρηματοδοτούμενα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο έλεγχος και η διαχείριση των πιο πάνω κονδυλίων διενεργείται από ένα μόνο υπάλληλο του ΚΕΠΑ, πρακτική η οποία δεν είναι ενδεδειγμένη, και με την πλήρωση της πιο πάνω θέσης θα αρθεί η παρατυπία, αφού οι αρμοδιότητες του ελέγχου και της διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων θα ανατεθούν σε δύο διαφορετικά πρόσωπα.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, προσθέτοντας στα πιο πάνω, δήλωσε ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν προκύπτει οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του 2011 Νόμος του 2010 (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2012».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

7 Φεβρουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων