Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων - Θέση Τεχνικού Επιθεωρητή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος

Ανδρέας Μιχαηλίδης

Γεώργιος Προκοπίου

Αντρέας Φακοντής

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Κώστας Κώστα

Χάρης Γεωργιάδης

Χριστάκης Τζιοβάνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 26 Ιανουαρίου 2012. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος και ο διευθυντής του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων, καθώς και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΥΣΕΕΤΕ-ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 51 του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμου, είναι ο καταρτισμός νέου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Τεχνικού Επιθεωρητή (Κλ. Α10), η οποία έχει ήδη περιληφθεί στον προϋπολογισμό του συμβουλίου του 2011 και του 2012.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και τα διάφορα υπομνήματα που συνοδεύουν τους υπό αναφορά κανονισμούς, η έγκριση της πιο πάνω θέσης, η οποία σημειώνεται ότι είναι θέση προαγωγής, γίνεται έναντι κατάργησης μίας θέσης Ανώτερου Τεχνικού στην Κλ. Α9 και ως εκ τούτου η επιβάρυνση που θα επέλθει στον ετήσιο προϋπολογισμό είναι μικρής έκτασης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο και το διευθυντή του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων, η έγκριση των κανονισμών κρίνεται αναγκαία, γιατί θα συμβάλει στην ορθότερη στελέχωση του τεχνικού προσωπικού για την αντιμετώπιση των νέων αυξημένων αναγκών της υπηρεσίας.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών συμφώνησε με την προώθηση των υπό αναφορά κανονισμών και δήλωσε ότι τα σχέδια υπηρεσίας που προωθούνται με αυτούς συνάδουν με τα σχέδια υπηρεσίας που ισχύουν στον ευρύτερο δημόσια τομέα.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, τονίζοντας ότι η έγκρισή τους θα συμβάλει στην αναδόμηση της στελέχωσης του συμβουλίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων - Θέση Τεχνικού Επιθεωρητή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2012».

30 Ιανουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων