Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τ/Κ Περιουσιών του 2012 Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Πάμπος Παπαγεωργίου Γιώργος Βαρνάβα
Κυριάκος Χατζηγιάννης Ζαχαρίας Κουλίας
Λευτέρης Χριστοφόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 18 Ιανουαρίου 2012. Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Αρχαιοτήτων, καθώς και εκπρόσωποι των Επαρχιακών Διοικήσεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. Η Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων, παρ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2012, που προβλέπει έξοδα ύψους €19.188.581 και έσοδα ύψους €19.122.207. Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2012 είναι ελλειμματικός και το έλλειμμα υπολογίζεται σε €66.374. Το έλλειμμα αναμένεται να καλυφθεί από το συσσωρευθέν αποθεματικό, το οποίο την 31η Δεκεμβρίου 2011 ανήλθε σε €541.040. Το προϋπολογιζόμενο υπόλοιπο του ταμείου κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, την 31η Δεκεμβρίου 2012, υπολογίζεται να είναι της τάξης των €474.666.

Τα κυριότερα κονδύλια εξόδων που προνοούνται στον προϋπολογισμό αυτό αφορούν τα ακόλουθα:

 

1. Ωρομίσθιο προσωπικό (αφορά εκτέλεση έργων)

5.319.423

2. Αντιμισθία προσωπικού για υπηρεσίες που παρέχονται στο Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

2.779.170

3. Τέλη αποχετεύσεων

908.000

4. Σύνδεση με αποχετευτικά συστήματα τουρκοκυπριακών περιουσιών

320.000

5. Συντήρηση τουρκοκυπριακών περιουσιών - επιδιόρθωση και βελτίωση τουρκοκυπριακών κατοικιών και εγκατάσταση θερμοσιφώνων

6.115.010

6. Δευτερεύοντα οικοδομικά έργα - επιδιόρθωση και βελτίωση τουρκοκυπριακών κατοικιών στις οποίες διαμένουν Τουρκοκύπριοι

223.000

7. Συντήρηση και λειτουργία τουρκοκυπριακών διατρήσεων

55.000

8. Δευτερεύοντα έργα - επιδιόρθωση και συντήρηση τουρκοκυπριακών κτιρίων, διατηρητέων οικοδομών και άλλων υποστατικών επαγγελματικής στέγης

1.818.410

9. Επιδιόρθωση, συντήρηση και καθαριότητα τουρκοκυπριακών αρχαίων μνημείων, τεμενών και κοιμητηρίων

565.500

10. Ανέγερση άλλων οικοδομικών έργων

122.030

11. Κέντρο Υποδοχής Αθιγγάνων - επιδιόρθωση τουρκοκυπριακών κατοικιών στο χωριό Σταυροκόννου και σε άλλες περιοχές της επαρχίας Πάφου για τη στέγαση αθιγγάνων

20.000

12. Καθαριότητα ανοικτών χώρων σε τουρκοκυπριακές συνοικίες εντός των πόλεων

125.010

13. Επιδιόρθωση κατοικιών που ανεγέρθηκαν με το σχέδιο αυτοστέγασης σε τουρκοκυπριακές περιουσίες σε χωριά

91.000

14. Αντικατάσταση των στεγών από αμίαντο

246.010

15. Έργα υποδομής κτηνοτροφικών περιοχών σε τουρκοκυπριακή γη

10

16. Κατασκευή δρόμων στις περιοχές αναδασμού

10

17. Διάφορα έξοδα

430.998

18. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό

50.000
Σύνολο €19.188.581

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, από τα προϋπολογιζόμενα έσοδα ποσό ύψους €10.400.000 προέρχεται από την ετήσια κρατική χορηγία, ποσό ύψους €3.433.110 αναμένεται να προέλθει από την είσπραξη ενοικίων, ποσό ύψους €90.900 αναμένεται να προέλθει από διάφορα έσοδα και ποσό ύψους €5.198.197 αναμένεται να προέλθει από την εκτέλεση διάφορων έργων έναντι αντίστοιχης και ισόποσης δαπάνης στον προϋπολογισμό.

Περαιτέρω, όπως αναφέρεται στην ίδια εισηγητική έκθεση, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών συμφωνούν με τον προϋπολογισμό που κατάρτισε η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών σε συνεργασία με τους οικείους επάρχους, περιλαμβανομένης της κρατικής χορηγίας των €10.400.000.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του προϋπολογισμού, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν όπως ενημερωθούν ανάμεσα σε άλλα και σε σχέση με τα ακόλουθα:

1. Την επιδιόρθωση και συντήρηση τουρκοκυπριακών κατοικιών και καταστημάτων.

2. Την επιδιόρθωση, συντήρηση και καθαριότητα τουρκοκυπριακών αρχαίων μνημείων, τεμενών και κοιμητηρίων. Η επιτροπή σημείωσε ότι η πολιτική αυτή αποδεικνύει το σεβασμό της δικής μας πλευράς προς την κουλτούρα των μνημείων μιας άλλης εθνότητας και τόνισε την ανάγκη οι αρμόδιες υπηρεσίες να ετοιμάσουν σχετικό διαφωτιστικό υλικό μαζί με το ανάλογο φωτογραφικό υλικό, στο οποίο να αποτυπώνονται οι ενέργειες της δικής μας πλευράς για συντήρηση των τουρκοκυπριακών μνημείων, ενέργειες που βρίσκονται σε αντίθεση με την καταστροφή των ελληνοκυπριακών μνημείων στα κατεχόμενα.

3. Την πορεία εφαρμογής του συστήματος μηχανογράφησης και καταγραφής των τουρκοκυπριακών περιουσιών.

4. Την πολιτική καθορισμού των ενοικίων. Σημειώνεται ότι η επιτροπή κάλεσε συναφώς τις αρμόδιες υπηρεσίες να αποφεύγουν τη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον των προσφύγων που καθυστερούν να καταβάλουν τα οφειλόμενα ενοίκια. Περαιτέρω, η επιτροπή ζήτησε όπως κατατεθούν γραπτώς αναλυτικά στοιχεία σε σχέση με τα ανείσπρακτα ενοίκια.

5. Την αντικατάσταση των στεγών από αμίαντο.

6. Την κατάθεση στοιχείων αναφορικά με τις αγοραπωλησίες τουρκοκυπριακών περιουσιών.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, αναλύοντας περαιτέρω τις πρόνοιες του νομοσχεδίου σχετικά με την πολιτική καθορισμού των ενοικίων, δήλωσε ότι το ζήτημα αυτό είναι καθοριστικό, αφού το αποθεματικό του ταμείου τείνει να εκλείψει και η είσπραξη των ενοικίων αποτελεί την πιο σημαντική πηγή εσόδων. Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος σημείωσε ότι η λήψη δικαστικών μέτρων αποτελεί το έσχατο μέτρο για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια, γίνονται συνεχώς έργα βελτίωσης σε τουρκοκυπριακές συνοικίες και καταστήματα, καθώς και συνεχείς επιδιορθώσεις και συντηρήσεις αρχαίων μνημείων και τεμενών, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Σχετικά με το ζήτημα της μηχανογράφησης δήλωσε ότι αυτό έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή εδώ και μερικούς μήνες, διευκρινίζοντας ότι όλες οι επαρχιακές διοικήσεις είναι συνδεδεμένες με το κεντρικό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών. Τέλος, δεσμεύτηκε όπως καταθέσει γραπτώς στην επιτροπή αναλυτικά στοιχεία σε σχέση με τις αγοραπωλησίες τουρκοκυπριακών περιουσιών και τα ανείσπρακτα ενοίκια.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε συμπληρωματικά στην επιτροπή ότι ο προϋπολογισμός κατατέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών όπως καταρτίστηκε από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών σε συνεργασία με τους οικείους επάρχους και με αυτόν συμφωνεί και το Υπουργείο Οικονομικών.

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, υιοθετώντας όσα δήλωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, πρόσθεσε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα, που βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2004 και ολοκληρώνεται φέτος, όσον αφορά τις επιδιορθώσεις μνημείων και για αυτό το λόγο υπάρχει η ανάγκη διάθεσης του ποσού των €565.500, επισημαίνοντας ότι από το 2012 και μετά για το σκοπό αυτό προγραμματίζεται ότι θα διατίθεται κονδύλι της τάξης των €50.000.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Αρχαιοτήτων πληροφόρησε σχετικά την επιτροπή ότι το τμήμα του διατηρεί υπό τον έλεγχό του ως αρχαία μνημεία συνολικά δεκαεπτά τεμένη, τα οποία έχουν σχεδόν συντηρηθεί πλήρως. Όσον αφορά το αίτημα της επιτροπής για ετοιμασία σχετικού διαφωτιστικού υλικού, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ενημερωτικά ότι έχει ήδη ετοιμαστεί μία έκδοση και προωθείται η διαφώτιση εκτός Κύπρου.

Οι εκπρόσωποι των Επαρχιακών Διοικήσεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου αναφέρθηκαν συνοπτικά στα ζητήματα των επιδιορθώσεων, συντηρήσεων και βελτιώσεων τουρκοκυπριακών κατοικιών, καταστημάτων και αρχαίων μνημείων, σημειώνοντας ότι οι εργασίες αυτές έχουν προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό και με πλήρη σχεδόν υλοποίηση του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, το πρόβλημα της καθυστέρησης στην αντικατάσταση των στεγών από αμίαντο εστιάζεται στην επαρχία της Πάφου, όπου και αναμένεται σύντομα να επιλυθεί.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, κατά πλειοψηφία της προέδρου και του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τ/Κ Περιουσιών του 2012 Νόμος του 2012».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Βουλής.

 

24 Ιανουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων