Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τέλος Καταβλητέον υπό Εργοδοτών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μάριος Μαυρίδης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Πανίκκος Σταυριανός Αθηνά Κυριακίδου
Χρήστος Στυλιανίδης Ρούλα Μαυρονικόλα

Όπως είναι γνωστό, για τους πιο πάνω κανονισμούς κυκλοφόρησε έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην ολομέλεια της Βουλής στις 5 Δεκεμβρίου 2011. Ωστόσο, η συζήτησή τους αναβλήθηκε με απόφαση της ολομέλειας στις 8 Δεκεμβρίου 2011 και στις 12 Ιανουαρίου 2012.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επανεξέτασε τους κανονισμούς σε νέα συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2012. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΔΕΟΚ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΕΚ και η εργοδοτική οργάνωση ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Όπως είναι γνωστό, σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τέλος Καταβλητέον υπό Εργοδοτών) Κανονισμών, ώστε να αυξηθεί το ανώτατο όριο απολαβών των εργοδοτουμένων που λαμβάνεται υπόψη από τους εργοδότες για σκοπούς καταβολής του τέλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού από €1.002 την εβδομάδα ή 4.342 το μήνα, όπως ισχύει σήμερα, σε 1.025 την εβδομάδα ή 4.442 το μήνα, αντίστοιχα. Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την προτεινόμενη τροποποίηση περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής.

Στα πλαίσια της τελευταίας συνεδρίας της επιτροπής τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού ζήτησαν από τους εκπροσώπους της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού περαιτέρω ενημέρωση με αριθμητικά στοιχεία για το κόστος που θα κληθεί να καταβάλει η εργοδοτική πλευρά λόγω της προτεινόμενης αύξησης του τέλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

Απαντώντας ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ανέφερε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Τέλος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού καταβάλλεται από διάφορες επιχειρήσεις για συνολικά 330 000 εργαζομένους.

2. Το προτεινόμενο ανώτατο όριο απολαβών των 4.442 το μήνα αφορά μόνο 10 500 εργαζομένους και η διαφορά που θα κληθεί να καταβάλει ο εργοδότης για εργαζόμενο που ανήκει σ’ αυτή την ομάδα εργαζομένων είναι 6 το χρόνο.

3. Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού λόγω της προτεινόμενης αύξησης θα λάβει συνολικά 60.000 με €65.000, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,24% του συνόλου του τέλους που εισπράττεται.

4. Το ύψος του ανώτατου ορίου απολαβών για σκοπούς καταβολής του τέλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού έχει καθοριστεί για πρακτικούς λόγους στο ίδιο ύψος με το ανώτατο όριο των απολαβών επί των οποίων εισπράττονται οι εισφορές στο Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό με βάση τους περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό) Κανονισμούς. Ο ίδιος σημείωσε ότι η είσπραξη του τέλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού γίνεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για λογαριασμό της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω του ίδιου μηχανισμού με τον οποίο εισπράττονται οι εισφορές στο Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό.

5. Από την αύξηση του τέλους επηρεάζονται μεγάλες επιχειρήσεις, όπως οι τράπεζες, και όχι μικρές επιχειρήσεις.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΔΕΟΚ εξέφρασαν τη συμφωνία των οργανώσεών τους με τους προτεινόμενους κανονισμούς.

Ο εκπρόσωπος της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ συμφώνησε ότι το ποσό τέλους που θα κληθούν να καταβάλουν οι εργοδότες λόγω της αύξησης του ύψους του ανώτατου ορίου απολαβών είναι πολύ μικρό. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος ανέφερε ότι η πολιτεία δε θα έπρεπε να αυξήσει το ανώτατο όριο απολαβών που λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς καταβολής του τέλους, ως συμβολική κίνηση στήριξης των κυπριακών επιχειρήσεων σε περίοδο οικονομικής κρίσης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, εισηγείται ομόφωνα την έγκριση των κανονισμών από την ολομέλεια του σώματος, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τέλος Καταβλητέον υπό Εργοδοτών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012».

17 Ιανουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων