Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου Διατήρησης του 2012 Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Φειδίας Σαρίκας
Χρίστος Μέσης Δημήτρης Συλλούρης
Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τον προϋπολογισμό του Ειδικού Ταμείου Διατήρησης για το έτος 2012 σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2012. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου Διατήρησης για το έτος 2012, που κατατέθηκε στη Βουλή με βάση το άρθρο 22 του περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμου [Νόμος αριθμός 240(Ι) του 2002], προβλέπει έσοδα ύψους €7.000.010 και δαπάνες ύψους €7.000.010.

Τα έσοδα του ταμείου προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία, που περιλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό και ανέρχεται στα €5.500.000, από μεταφορά συντελεστή δόμησης ποσού ύψους €1.300.000 και από χορηγία του Επάρχου Πάφου για συντήρηση/αποκατάσταση διατηρητέων οικοδομών των χωριών του Ακάμα ύψους €200.000, ενώ οι δαπάνες του αφορούν κατά κύριο λόγο επιχορηγήσεις προς τους ιδιοκτήτες των διατηρητέων οικοδομών για σκοπούς συντήρησής τους.

Στο στάδιο της εξέτασης των προνοιών του υπό αναφορά προϋπολογισμού η εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ο διευθυντής του οποίου είναι ο διαχειριστής του ταμείου αυτού, ενημέρωσε την επιτροπή για τις διαδικασίες που ακολουθούνται για το χαρακτηρισμό των διατηρητέων οικοδομών ως τέτοιων. Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος κατέθεσε στην επιτροπή στοιχεία σε σχέση με τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για επιχορήγηση της δαπάνης συντήρησης διατηρητέων οικοδομών από το Ειδικό Ταμείο Διατήρησης, τον αριθμό των εν λόγω αιτήσεων που έχουν ήδη εγκριθεί, καθώς και το ύψος του ποσού που καταβάλλεται από το ταμείο ανάλογα με την πρόοδο των έργων συντήρησης των υπό συντήρηση διατηρητέων οικοδομών. Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, ο προϋπολογισμός του ταμείου αυτού κυμαίνεται γύρω στα €7-€8 εκατομ. το χρόνο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διεξήλθε τις πρόνοιες του προϋπολογισμού αυτού και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου Διατήρησης για το έτος 2012, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου Διατήρησης του 2012 Νόμος του 2012».

17 Ιανουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων