Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της αφενός και της Δημοκρατίας της Κορέας αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Χρήστος Στυλιανίδης Σοφοκλής Φυττής
Γιώργος Λουκαΐδης Φειδίας Σαρίκας
Χρίστος Μέσης Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 Νοεμβρίου 2011 και 13 Ιανουαρίου 2012. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η δυνάμει του άρθρου 169.2 του συντάγματος κύρωση της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της αφενός και της Δημοκρατίας της Κορέας αφετέρου. Η συμφωνία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες, στις 6 Οκτωβρίου 2010, από τους αντιπροσώπους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον αντιπρόσωπο της Δημοκρατίας της Κορέας, εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 17 Φεβρουαρίου 2011 και τέθηκε προκαταρκτικά σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2011.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το νομοσχέδιο, οι κυριότερες πρόνοιες της συμφωνίας, η οποία αποτελεί την πιο «φιλόδοξη εμπορική συμφωνία» που έχει συνάψει από ιδρύσεώς της η Ευρωπαϊκή Ένωση και την πρώτη με ασιατική χώρα, είναι η κατάργηση του 98,7% των δασμών επί της εμπορικής αξίας τόσο των βιομηχανικών όσο και των γεωργικών προϊόντων εντός πέντε ετών από την έναρξη της ισχύος της συμφωνίας, καθώς και η κατάργηση πολλών μη δασμολογικών φραγμών, όπως ορισμένοι κανονισμοί και πρότυπα για αυτοκίνητα, φάρμακα και ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης.

Σύμφωνα πάντα με το πιο πάνω επεξηγηματικό σημείωμα, η συμφωνία αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πρόσβασης σε νέες αγορές στους τομείς των υπηρεσιών και των επενδύσεων, καθώς και την πρόκληση σημαντικής προόδου σε τομείς όπως η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, οι συμβάσεις προμηθειών, η πολιτική ανταγωνισμού και το εμπόριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η συμφωνία αυτή είναι η πρώτη από μια νέα γενιά συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών. Η απόφαση για την έναρξη διαπραγματεύσεων τέτοιου είδους συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών βασίζεται σε σοβαρά οικονομικά κριτήρια και έχει στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις πολύ δυναμικές και ανταγωνιστικές αγορές της Ασίας.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι εν λόγω συμφωνίες αναμένεται να αποτελέσουν ενδιάμεσα στάδια για μελλοντική απελευθέρωση της αγοράς, αντιμετωπίζοντας ζητήματα που δεν είναι ακόμη έτοιμα για πολυμερή συζήτηση στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και προχωρούν πέρα από το άνοιγμα της αγοράς που μπορεί επί του παρόντος να επιτευχθεί στο πολυμερές πλαίσιο.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης του νομοσχεδίου, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενημέρωσε την επιτροπή ότι ευαίσθητοι τομείς, όπως οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες και τηλεπικοινωνίες, δεν περιλήφθηκαν στη συμφωνία αυτή. Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόσθετη πρόσβαση στην αγορά την οποία παρέχει η συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση των προμηθευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αγορά της Κορέας. Ο ίδιος σημείωσε ότι η συμφωνία αφορά όχι μόνο εμπόριο προϊόντων, αλλά και υπηρεσιών, κάτι που αναμένεται να επηρεάσει θετικά την οικονομία της Κύπρου. Επισήμανε επίσης ότι η μείωση των δασμών που προβλέπεται στη συμφωνία συνεπάγεται χαμηλότερες τιμές και ως εκ τούτου είναι προς όφελος του καταναλωτή.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της αφενός και της Δημοκρατίας της Κορέας αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2012».

 

17 Ιανουαρίου 2012

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων