Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το Δικαίωμα Συμμετοχής στις Υποθέσεις Τοπικής Αρχής (Κυρωτικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Χρήστος Στυλιανίδης Σοφοκλής Φυττής
Γιώργος Λουκαΐδης Φειδίας Σαρίκας
Χρίστος Μέσης Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 Νοεμβρίου 2011 και 13 Ιανουαρίου 2012. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών, παρόλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η δυνάμει του άρθρου 169.2 του συντάγματος κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το Δικαίωμα Συμμετοχής σε Υποθέσεις Τοπικής Αρχής, που υιοθετήθηκε στην Ουτρέχτη στις 16 Νοεμβρίου 2009 και υπογράφηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στις 16 Μαΐου 2011, μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 70.407, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2010.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, όλα σχεδόν τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν επικυρώσει τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με εξαίρεση το Μονακό, την Ανδόρρα και το Σαν Μαρίνο. Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υπογράψει τον υπό αναφορά Χάρτη στις 8 Οκτωβρίου 1986 και τον έχει επικυρώσει στις 16 Μαΐου 1988.

Ο Χάρτης επιβάλλει στα συμβαλλόμενα μέρη μεταξύ άλλων τη δέσμευση να εγγυώνται την πολιτική, διοικητική και οικονομική αυτονομία των τοπικών αρχών, την αναγνώριση της αρχής της τοπικής αυτοδιοίκησης στην εσωτερική νομοθεσία και την εκλογή τοπικών αρχών με καθολική ψηφοφορία.

Σύμφωνα πάντα με την πιο πάνω εισηγητική έκθεση, το Πρόσθετο Πρωτόκολλο του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του οποίου η κύρωση προτείνεται με το νομοσχέδιο, καλεί τα συμβαλλόμενα σε αυτό μέρη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και νομοθετικών, όπου χρειάζεται, για να διασφαλίσουν σε κάθε πολίτη τους το δικαίωμα και τη δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής στις υποθέσεις των τοπικών αρχών.

Στην εισηγητική έκθεση περιλαμβάνεται και η θέση του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ότι οι πρόνοιες του πρωτοκόλλου δε δημιουργούν την υποχρέωση να δοθεί δικαίωμα ψήφου σε αλλοδαπούς μόνιμους κατοίκους της Κύπρου για τις τοπικές εκλογές. Για πρόσωπα όμως άλλα από εκείνα που έχουν δικαίωμα ψήφου, με βάση το σύνταγμα ή τις διεθνείς υποχρεώσεις του κράτους, η συμμετοχή στις υποθέσεις των τοπικών αρχών μπορεί να περιλαμβάνει, όπως αναφέρει το άρθρο 2.2ii του πρωτοκόλλου, συμμετοχή σε συμβουλευτικές διαδικασίες, όπως τα τοπικά δημοψηφίσματα, η πρόσβαση σε έγγραφα ή η δυνατότητα υποβολής παραπόνων.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης του νομοσχεδίου, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου η Κυπριακή Δημοκρατία κατέθεσε δήλωση εξαίρεσης των μη ελεγχόμενων από τη Δημοκρατία περιοχών, η οποία προβλέπει ότι τα δικαιώματα που παρέχει το πρωτόκολλο εφαρμόζονται σε τοπικές αρχές που ορίζονται, ιδρύονται και λειτουργούν δυνάμει των σχετικών νομοθεσιών της Δημοκρατίας, δηλαδή του περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμου.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το Δικαίωμα Συμμετοχής στις Υποθέσεις Τοπικής Αρχής (Κυρωτικός) Νόμος του 2012».

 

17 Ιανουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων