Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί των Τελικών Πράξεων της Διάσκεψης των Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Χρήστος Στυλιανίδης Σοφοκλής Φυττής
Γιώργος Λουκαΐδης Φειδίας Σαρίκας
Χρίστος Μέσης Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο εξετάστηκε και από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών της παρελθούσας Βουλής σε αριθμό συνεδριών της, που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της 21ης Μαΐου και της 3ης Δεκεμβρίου 2008, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 Νοεμβρίου 2011 και 13 Ιανουαρίου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169.2 του συντάγματος νομοθετική κύρωση των Τελικών Πράξεων της 17ης Διάσκεψης των Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), οι οποίες έτυχαν έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αριθμό 68.744 και ημερομηνία 28 Απριλίου 2009.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, κατά την πιο πάνω διάσκεψη εγκρίθηκαν ανάμεσα σ’ άλλα τα ακόλουθα ψηφίσματα:

1. Ψήφισμα για το στρατηγικό πλάνο της ITU για τα έτη 2008-2011, κύριοι στόχοι του οποίου είναι η αύξηση των μελών της και η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων και οργανισμών, η ανάπτυξη εργαλείων που να προωθούν την εμπιστοσύνη των τελικών χρηστών, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των δικτύων, και η βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δομών της, καθώς και των υπηρεσιών που προσφέρει στα μέλη της.

2. Ψήφισμα που προβλέπει ειδική βοήθεια προς το Λίβανο για την επιδιόρθωση και ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών του δικτύων μετά τον πόλεμο του 2005.

3. Μετά από συζήτηση αναφορικά με την αναβάθμιση του καθεστώτος της Παλαιστίνης στην ITU από παρατηρητή σε πλήρες μέλος, μετά από αίτημα των αραβικών χωρών, ψήφισμα το οποίο προβλέπει ότι η Παλαιστίνη δικαιούται να συμμετέχει στις συζητήσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια διασκέψεων της ITU με το καθεστώς του παρατηρητή, έχοντας όμως δικαίωμα λόγου μετά τα κράτη μέλη, καθώς και ότι επιστημονικοί, οικονομικοί και βιομηχανικοί οργανισμοί της Παλαιστίνης που έχουν σχέση με τις τηλεπικοινωνίες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις δραστηριότητες της ITU απευθείας, ως τομεακά μέλη.

Κατά την περαιτέρω συζήτηση που πραγματοποιήθηκε επί του νομοσχεδίου, την επιτροπή απασχόλησε το ενδεχόμενο οι Τουρκοκύπριοι να αποκτήσουν το καθεστώς του παρατηρητή στην ITU κατά τρόπο ανάλογο με τους Παλαιστινίους. Για το σκοπό αυτό αποστάληκε σχετική επιστολή στον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων από τον πρόεδρο της επιτροπής στις 27 Μαΐου 2010. Ανταποκρινόμενος στην πιο πάνω ανησυχία της επιτροπής, ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων την ενημέρωσε τόσο γραπτώς, μέσω υπομνήματος ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2011, όσο και προφορικά για τα ακόλουθα:

1. Η ITU αποτελεί οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών και ως εκ τούτου αναμένεται να τηρεί πιστά όλα τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

2. Η Παλαιστινιακή Αρχή είναι αναγνωρισμένη από τα Ηνωμένα Έθνη οντότητα και έχει καθεστώς παρατηρητή στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και κατ’ επέκταση και στην ITU.

3. Η ύπαρξη αριθμού ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που καταδικάζουν την τουρκική εισβολή και κατοχή και το γεγονός ότι καμία άλλη χώρα εκτός της Τουρκίας δεν έχει αναγνωρίσει την ούτω καλούμενηΤουρκοκυπριακή Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου αποκλείουν την παραχώρηση καθεστώτος παρατηρητή στην πιο πάνω οντότητα, αφού κάτι τέτοιο θα συνιστούσε παραβίαση των σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

4. Το θέμα παραχώρησης καθεστώτος παρατηρητή στους Τουρκοκυπρίους δεν είχε εγερθεί μέχρι και την προηγούμενη Διάσκεψη των Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2010, ενώ στην εν λόγω διάσκεψη, σε ιδιαίτερη συνάντηση που είχε με το γενικό γραμματέα της ITU, ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας και πρέσβης της Κύπρου στο Μεξικό εξασφάλισε τη διαβεβαίωσή του ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε εκπροσώπηση των Τουρκοκυπρίων στη διάσκεψη αυτή.

5. Το θέμα αυτό ηγέρθη επίσης στα πλαίσια συνάντησης διπλωμάτη της Μόνιμης Αντιπροσωπίας της Κύπρου στη Γενεύη με την κ. Beau, επικεφαλής του Corporate Governance and Membership Division της ITU, τον Ιούλιο του 2010, κατά την οποία η κ. Beau ανέφερε ότι η περίπτωση της Παλαιστίνης είναι εντελώς διαφορετική, αφού η Παλαιστίνη έχει συγκεκριμένο καθεστώς στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, προσθέτοντας ότι στα πλαίσια της ITU δεν παρατηρείται κανένας παραλληλισμός μεταξύ της Παλαιστίνης και μιας αποσχιστικής οντότητας.

6. Τόσο κατά τη διάσκεψη της ITU που έγινε στην Αττάλεια το 2006, της οποίας οι Τελικές Πράξεις κυρώνονται με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, όσο και κατά τη διάσκεψη που έγινε στη Guadalajara του Μεξικού το 2010 η Κυπριακή Δημοκρατία κατάθεσε Δήλωση και Επιφύλαξη, οι οποίες αποτελούν μέρος των Τελικών Πράξεων της αντίστοιχης διάσκεψης.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών συμφώνησε με τα πιο πάνω.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί των Τελικών Πράξεων της Διάσκεψης των Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012».

 

17 Ιανουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων