Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς «Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων κατά Σχολή) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

       

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Ευθύμιος Δίπλαρος Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Λουκαΐδης Γιώργος Βαρνάβα
Γιώργος Γεωργίου Νίκος Κουτσού
Αντρέας Καυκαλιάς  

           

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2012.  Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση της επιτροπής.

          Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 20 και 32 του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, ώστε να αναβαθμιστεί η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης.  Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς καταργείται το υφιστάμενο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της εν λόγω σχολής και δημιουργούνται στη θέση του τα ακόλουθα δύο νέα τμήματα:

1.         Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και

2.         Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης.

          Με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, καθώς και τα όσα αναφέρθηκαν από τους αρμοδίους στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1.         Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου θα αναβαθμιστεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, αφού η διεθνής πρακτική που ακολουθείται σε αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού είναι η δημιουργία νέων τμημάτων εντός των σχολών οικονομικών επιστημών και διοίκησης, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων σε αυτές τις ερευνητικές περιοχές.

2.         Οι μελλοντικοί φοιτητές της εν λόγω σχολής θα έχουν τη δυνατότητα μεγαλύτερης εξειδίκευσης και κατά συνέπεια θα έχουν περισσότερη ανταγωνιστικότητα στην αγορά εργασίας σε σύγκριση με τους απoφοίτους άλλων πανεπιστημίων του εξωτερικού που αποκτούν τέτοιου είδους εξειδικευμένη γνώση.

3.         Οι επιχειρήσεις θα βοηθηθούν, αφού οι εργοδότες θα έχουν τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν πιο εξειδικευμένο προσωπικό.

Επιπλέον, όπως επισήμαναν ενώπιον της επιτροπής οι αρμόδιοι, η αναβάθμιση της εν λόγω σχολής δεν απαιτεί οποιοδήποτε επιπρόσθετο κόστος και δεν επιβαρύνει τις δημόσιες δαπάνες.  Περαιτέρω, όπως ανέφεραν οι ίδιοι, τόσο τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού όσο και τα άτομα της διοικητικής υποστήριξης του υφιστάμενου τμήματος, που καταργείται με τους προτεινόμενους κανονισμούς, θα κατανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε νέου τμήματος που θα δημιουργηθεί.

          Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, αφού άκουσαν όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, δήλωσαν ότι, επειδή δεν κατέστη δυνατό να διαμορφώσουν έγκαιρα τις τελικές τους θέσεις, θα τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος στα πλαίσια της συζήτησης των εν λόγω κανονισμών.

 

10 Ιανουαρίου 2012

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων