Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011» και «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

 

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Χάρης Γεωργιάδης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν την 1η Δεκεμβρίου 2011 από τους βουλευτές κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Νικόλα Παπαδόπουλο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και κ. Ζαχαρία Κουλία, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7, 9 και 12 Δεκεμβρίου 2011.

Στα πλαίσια των πιο πάνω συνεδριάσεων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΔΕΟΚ, ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ και ο πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ).

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Συντάξεων Νόμου, ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2012 να καθοριστεί ως ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δημόσιου υπαλλήλου το εξηκοστό τέταρτο έτος της ηλικίας, αντί το εξηκοστό τρίτο έτος που ισχύει σήμερα.

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να καταργηθεί η δυνατότητα παροχής σύνταξης γήρατος στην ηλικία των εξήντα τριών ετών σε δημόσιο υπάλληλο που αφυπηρετεί υποχρεωτικά στο εξηκοστό τέταρτο έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με τον περί Συντάξεων Νόμο όπως αυτός προτείνεται να τροποποιηθεί από την πρώτη υπό αναφορά πρόταση νόμου, ώστε να μη λαμβάνει σύνταξη, ενόσω λαμβάνει το μισθό του δημόσιου υπαλλήλου.

Στο στάδιο της συζήτησης των προτάσεων νόμου οι εισηγητές τους δήλωσαν μεταξύ άλλων ότι αυτές σε συνδυασμό με την υιοθέτηση σειράς άλλων μέτρων, τα οποία προωθούνται υπό μορφή νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου, αναμένεται να ενισχύσουν την προσπάθεια εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών.

Μέλη της επιτροπής διαφώνησαν με τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, αναφέροντας ότι με αυτές θα μετακυλισθεί το συνταξιοδοτικό πρόβλημα στις επόμενες γενιές και θα αυξηθεί η ανεργία των νέων.

Ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ενημέρωσε την επιτροπή ότι η κυβερνητική πλευρά δεν ευνοεί την αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης για κοινωνικούς και άλλους λόγους και επισήμανε ότι στις υπό συζήτηση προτάσεις νόμου δε γίνεται πρόβλεψη για πρόσωπα που εργοδοτούνται σε ημικρατικούς οργανισμούς και στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, για τους οποίους ισχύουν οι ίδιοι όροι εργοδότησης με το δημόσιο τομέα.

Ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υιοθετώντας τις θέσεις του διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, εισηγήθηκε περαιτέρω όπως εξεταστεί η συνταγματικότητα των υπό συζήτηση προτάσεων νόμου, αφού, όπως δήλωσε, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις οι δημόσιοι υπάλληλοι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με άλλες ομάδες εργοδοτουμένων, για τις οποίες δε γίνεται οποιαδήποτε πρόβλεψη στις προτάσεις νόμου.

Ο ίδιος αρμόδιος πρόσθεσε ότι ο νόμος περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι δομημένος με τέτοιο τρόπο, ώστε εργοδοτούμενοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Συναφώς, ανέφερε ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση που αφορά την αναστολή καταβολής σύνταξης γήρατος σε δημόσιους υπαλλήλους με τη συμπλήρωση του εξηκοστού τρίτου έτους της ηλικίας τους ουσιαστικά αφαιρείται κεκτημένο δικαίωμα των δημόσιων υπαλλήλων, ενώ σε ανάλογη περίπτωση αυτό δε θα ισχύσει για εργοδοτουμένους του ιδιωτικού τομέα.

Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ εξέφρασαν τη διαφωνία τους αναφορικά με τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις και σημείωσαν την απουσία κοινωνικού διαλόγου με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, πριν από την κατάθεσή τους στην ολομέλεια του σώματος.

Επιπρόσθετα, οι ίδιοι εκπρόσωποι ενημέρωσαν την επιτροπή για τις διάφορες ρυθμίσεις που ισχύουν σε σχέση με την αφυπηρέτηση στην κρατική υπηρεσία, όπως για παράδειγμα στο στρατό, στην εκπαίδευση, στην αστυνομία και στη δικαστική υπηρεσία. Επισήμαναν επίσης τη δυσκολία που υπάρχει σε σχέση με την καθολική εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων στη δημόσια υπηρεσία, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που οι υφιστάμενες ρυθμίσεις προβλέπουν ως όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης ηλικίες μικρότερες του εξηκοστού τρίτου έτους.

Οι εκπρόσωποι των υπόλοιπων συνδικαλιστικών οργανώσεων εξέφρασαν επίσης τη διαφωνία τους αναφορικά με την απουσία κοινωνικού διαλόγου και επισήμαναν ότι με τις πιο πάνω προτάσεις νόμου καταργούνται συμφωνίες και δικαιώματα που επιτεύχθηκαν προς όφελος των εργαζομένων.

Ο πρόεδρος της ΠΟΦΕΝ διαφώνησε με τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις και ανέφερε ότι με τη θεσμοθέτησή τους θα προκύψει περαιτέρω επιδείνωση της ανεργίας στους νέους και θα επηρεαστούν αρνητικά τα εργασιακά δικαιώματα και τα επίπεδα μισθών.

Στο στάδιο της συζήτησης του θέματος βουλευτές μέλη της επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τις επισημάνσεις των κυβερνητικών αρμοδίων, εισηγήθηκαν την επέκταση των σχετικών ρυθμίσεων, ώστε να εφαρμόζονται και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δηλαδή στους ημικρατικούς οργανισμούς και στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά να μην εφαρμόζονται στις ιδιαίτερες κατηγορίες υπαλλήλων που σήμερα δεν αφυπηρετούν στο 63ο έτος της ηλικίας τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση των προτάσεων νόμου σε νόμους, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από νομοτεχνικής πλευράς, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της πρώτης, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Συντάξεων των Δημοσίων Υπαλλήλων και των Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όριο Αφυπηρέτησης) Νόμος του 2011».

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκαν εναντίον της ψήφισης των υπό αναφορά προτάσεων νόμου σε νόμους.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

12 Δεκεμβρίου 2011

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων