Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Νικολαΐδης
Χάρης Γεωργιάδης Νίκος Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Νικόλα Παπαδόπουλο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2011. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, εκπρόσωποι της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και του Συνδέσμου Διεθνών Τραπεζών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε εταιρείες να εκδίδουν μετοχές «υπό το άρτιον», δηλαδή κάτω από την ονομαστική τους αξία, για σκοπούς άντλησης κεφαλαίων από υφιστάμενους μετόχους ή από νέους επενδυτές.

Όπως είναι γνωστό, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία μέσα στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κρίσεων Νόμος του 2011», το οποίο υποβάλλεται στην ολομέλεια του σώματος για ψήφιση με άλλη έκθεση της επιτροπής και το οποίο αποσκοπεί στη θεσμοθέτηση διαδικασίας κρατικής στήριξης των χρηματοοικονομικών οργανισμών σε περιόδους οικονομικής κρίσης.

Συναφώς, η κατάθεση της πρότασης νόμου κρίθηκε αναγκαία, καθότι στο στάδιο της συζήτησης του εν λόγω νομοσχεδίου είχε επισημανθεί από τους αρμόδιους τεχνοκράτες ότι με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και χωρίς ανάλογη τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου οι υφιστάμενοι μέτοχοι δε θα μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια στην ίδια τιμή στην οποία η κυβέρνηση θα έχει το δικαίωμα, βάσει της υπό ψήφιση νομοθεσίας, να εξασφαλίζει μετοχές παρεμβαίνοντας σε περιόδους κρίσεως. Όπως ανέφεραν, χωρίς ανάλογη τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να δίδεται η δυνατότητα στις εταιρείες να εκδίδουν μετοχές «υπό το άρτιον», δε διασφαλίζεται ισότιμη μεταχείριση υφιστάμενων μετόχων και κράτους και συνεπώς δε θα λειτουργεί εύρυθμα η αγορά.

Ειδικότερα, με την πρόταση νόμου προτείνονται τέτοιες ρυθμίσεις, οι οποίες καθιστούν δυνατή τη μείωση κεφαλαίου, συνεπακόλουθα δε τη δημιουργία αποθεματικού και τη διαγραφή ζημιών.

Σημειώνεται ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις συμφώνησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι κυβερνητικοί αρμόδιοι, καθώς και οι εκπρόσωποι των επηρεαζόμενων συνδέσμων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

 

6 Δεκεμβρίου 2011

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων