Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 7) του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2011. Στη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας ποσού ύψους €27.000.743 και η διάθεσή του για διάφορους σκοπούς και προγράμματα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι ζητούμενες πρόσθετες πιστώσεις αναμένεται να κατανεμηθούν ως ακολούθως:

1. Ποσό ύψους €2.675.000 για τις αυξημένες ανάγκες του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων σε φωτισμό, θέρμανση και καύσιμα, οι οποίες προέκυψαν από την αυξημένη χρέωση στην κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και από την εντατικοποίηση της λειτουργίας των αντλιοστασίων εξαιτίας της παραχώρησης νερού για αρδευτικούς σκοπούς.

2. Ποσό ύψους €14.925.663 για την αγορά ακίνητης περιουσίας στην περιοχή “Βερεγγάρια” στα Κάτω Πολεμίδια από τις βρετανικές αρχές (€13.530 για την αγορά και €1.395.663 για φόρο κεφαλαιουχικών κερδών).

3. Ποσό ύψους €5.100.000 για τις επιστροφές των φόρων κατανάλωσης που αναλογούν στις ποσότητες των βιοκαυσίμων που έχουν αναμιχθεί με παράγωγα του πετρελαίου.

4. Ποσό ύψους €4.300.000 για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας για διευθέτηση των μηνιαίων λογαριασμών του προς την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου σχετικά με τις τηλεπικοινωνιακές διευκολύνσεις και τα έξοδα συντήρησης των συστημάτων ραντάρ.

Με το ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης η ανακατανομή των εγκριμένων πιστώσεων επιχορηγήσεων για αυτοστέγαση σε ιδιόκτητα οικόπεδα, αγορά διαμερισμάτων και οικιών και κυβερνητικών οικοπέδων μεταξύ των επαρχιακών διοικήσεων.

Περαιτέρω, δημιουργείται συμβολική πρόνοια για τη διάθεση αναγκαίων πιστώσεων από το Κεφάλαιο “Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό - Κεντρικά Γραφεία - Τακτικές Δαπάνες” για κάλυψη δαπανών που αφορούν τη μίσθωση υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων με όρους επιτόπιου προσωπικού που θα απασχοληθούν για καθορισμένη διάρκεια στα πλαίσια της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι ζητούμενες πιστώσεις αναμένεται να επηρεάσουν το δημοσιονομικό έλλειμμα κατά 0,2% του ΑΕΠ, το οποίο υπολογίζεται να κυμανθεί σε ποσοστό ύψους 6,2% του ΑΕΠ περίπου για ολόκληρο το 2011.

Σημειώνεται ότι οι αιτούμενες πιστώσεις αφορούν τακτικές δαπάνες ύψους €12.075.080 και αναπτυξιακές δαπάνες ύψους €14.925.663.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει διαμορφώσει τις ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και τα μέλη της βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κόμματος και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων.

 

  

 

12 Δεκεμβρίου 2011

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων