Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τo νομοσχέδιο «Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη συνεδρία της ολομέλειας, με ημερομηνία 8 Δεκεμβρίου 2011 και κηρύχθηκε επείγον, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 12 Δεκεμβρίου 2011. Το νομοσχέδιο αποτελεί μέρος του πακέτου μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση για την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής, κατά την εξέταση του συνόλου των κατατεθέντων μέτρων, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Οικονομικών, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ο διευθυντής του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, ο Έφορος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ο διευθυντής του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, εκπρόσωποι των συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ και ΠΟΑΣ, εκπρόσωποι των συντεχνιών ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ, οι πρόεδροι της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, της ΠΟΒΕΚ και του ΠΑΣΥΜΕ, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συντεχνίας Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΠΑΣΕΕΚ), εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Εκτάκτων Δημοσίων Υπαλλήλων και ο πρόεδρος της ΠΟΦΕΝ.

Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου διαβίβασε γραπτώς τις απόψεις του στην επιτροπή για το νομοσχέδιο.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2011, έτσι ώστε ο νόμος αυτός να καλύπτει και οποιοδήποτε δικαστή σε οποιοδήποτε δικαστήριο της Δημοκρατίας, καθώς και τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο βασικός νόμος ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 26 Αυγούστου 2011, αφού προηγουμένως υιοθετήθηκαν σχετικές τροπολογίες βουλευτών, οι οποίες αφορούσαν την εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του νόμου των μελών της Δικαστικής Υπηρεσίας, περιλαμβανομένων του Προέδρου και των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του προέδρου και των μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Διευκρινίζεται ότι στο νομοσχέδιο και ειδικότερα στην προτεινόμενη νέα ερμηνεία που δίνεται στον όρο “κρατική υπηρεσία” δεν περιλαμβάνονται ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, καθώς αυτοί δεν καλύπτονται από το σχέδιο συντάξεων των κρατικών υπαλλήλων ή από σχέδιο συντάξεων όμοιο με αυτό.

Στα πλαίσια της εξέτασης του συνόλου των μέτρων που κατατέθηκαν για την οικονομική εξυγίανση, ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στο οικονομικό πρόγραμμα που υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση για την αποφυγή περαιτέρω υποβαθμίσεων από τους οίκους αξιολόγησης μέσω της διασφάλισης της επίτευξης των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων που έχουν καθοριστεί, το οποίο στο σύνολό του βασίζεται στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών από το σκέλος των δαπανών, αλλά και των εσόδων με αναλογία 2:1. Στη βάση αυτή, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, το Υπουργείο Οικονομικών προτείνει την εφαρμογή μέτρων τα οποία έχουν συζητηθεί σε επίπεδο Προέδρου της Δημοκρατίας και αρχηγών των πολιτικών κομμάτων στις 2 Δεκεμβρίου 2011. Στην εν λόγω συνάντηση επιτεύχθηκε ευρεία συναίνεση και σύγκλιση απόψεων για σειρά θεμάτων. Όπως δήλωσε ο υπουργός, σε πρώτο στάδιο ετοιμάστηκε και κατατέθηκε στη Βουλή για την εφαρμογή μέρους των μέτρων σειρά νομοσχεδίων στα οποία περιλαμβάνονται και τα υπό συζήτηση νομοθετήματα. Ο Υπουργός Οικονομικών ενημέρωσε επίσης την επιτροπή για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η προετοιμασία των υπόλοιπων μέτρων που έχουν συμφωνηθεί στη σύσκεψη της 2ας Δεκεμβρίου 2011. Επίσης κατέθεσε στοιχεία σε σχέση με τα προϋπολογιζόμενα έσοδα ή μειώσεις δαπανών από τα προτεινόμενα συνολικά μέτρα.

Ο Υπουργός Οικονομικών, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις των μελών της επιτροπής, επισήμανε την επιτακτική ανάγκη όπως για σκοπούς επιτυχούς αξιολόγησης της χώρας μας από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκριθεί ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2012 εντός της προσεχούς εβδομάδας, καθώς επίσης η προτεινόμενη αύξηση του ΦΠΑ από 15% σε 17%, η οποία περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε στο σώμα τον παρελθόντα Αύγουστο του 2011. Εξίσου σημαντική κατά τον Υπουργό Οικονομικών είναι και η έγκριση της στόχευσης των κοινωνικών παροχών, που αναμένεται να αποφέρει τη μείωση δαπανών συνολικού ύψους €200 εκατομ., μέρος της οποίας περιλαμβάνεται σε δύο νομοσχέδια που εκκρεμούν ενώπιον του σώματος.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής τα μέλη της ζήτησαν περαιτέρω διευκρινίσεις για τα προτεινόμενα νομοθετήματα και υπέβαλαν τις εισηγήσεις τους για βελτιώσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις επί των νομοθετημάτων.

Όλοι όσοι προσκλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής ανέπτυξαν τις θέσεις τους σε σχέση με τα υπό συζήτηση νομοθετήματα που τους αφορούσαν, οι οποίες περιλαμβάνονται αναλυτικά στα αποστενογραφημένα πρακτικά που έχουν τηρηθεί κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής και βρίσκονται κατατεθειμένα στο Αρχείο της Βουλής και στη διάθεση όλων των μελών του σώματος.

Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο του σώματος, διαβίβασε γραπτώς τις ανησυχίες της δικαστικής εξουσίας για το ενδεχόμενο τα προτεινόμενα μέτρα, εφόσον αφορούν ή επηρεάζουν τα μέλη της Δικαστικής Υπηρεσίας, να ανατρέπουν τη συνταγματική τάξη που αφορά τους όρους υπηρεσίας των μελών της. Επισήμανε περαιτέρω ότι οι σχετικές συνταγματικές πρόνοιες που θεσπίστηκαν στη βάση αρχών έχουν στόχο τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας και ακεραιότητας της Δικαστικής Υπηρεσίας. Υπενθύμισε επίσης ότι η Δικαστική Υπηρεσία έχει ήδη γνωστοποιήσει γραπτώς την ετοιμότητά της για εθελοντική συνεισφορά.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αναφερόμενος στις ανησυχίες που εκφράστηκαν σε σχέση με τυχόν αντισυνταγματικότητα της προτεινόμενης ρύθμισης, κατέθεσε σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2011, σύμφωνα με την οποία «οι συνταγματικές διατάξεις των Άρθρων 153.12 και 158.3 οι οποίες προνοούν ότι η αντιμισθία και λοιποί όροι υπηρεσίας δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου και άλλων δικαστών δε δύνανται να μεταβληθούν δυσμενώς μετά το διορισμό τους, σκοπό έχουν την κατοχύρωση, ανάμεσα σε άλλα, της ανεξαρτησίας των δικαστών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η αντιμισθία τους δεν μπορεί να μειώνεται στις περιπτώσεις όπου, για οποιοδήποτε λόγο, στοχοποιούνται ένεκα των αποφάσεών τους. Συνακόλουθα, οι συνταγματικές αυτές διατάξεις δεν εφαρμόζονται, κατά τη γνώμη μου, εκεί όπου η μείωση των μισθών αφορά γενικά το σύνολο των κρατικών υπαλλήλων, των οποίων η αμοιβή προβλέπεται από τους προϋπολογισμούς του κράτους. Ιδιαίτερα στην παρούσα περίπτωση όπου, όπως προκύπτει και από το προοίμιο του Νόμου που ρυθμίζει την εισφορά κρατικών υπαλλήλων, η ψήφισή του γίνεται για να περιοριστούν οι δαπάνες του δημόσιου τομέα, δεν είναι δυνατό να μειώνονται οι αμοιβές των ωρομίσθιων υπαλλήλων και να παραμένουν ανεπηρέαστες οι αμοιβές των πιο ψηλά αμειβόμενων λειτουργών, η αντιμισθία των οποίων καταβάλλεται από το δημόσιο τομέα.

Τα πιο πάνω φυσικά ισχύουν και στην περίπτωση του Άρθρου 124.4 του συντάγματος αναφορικά με την αντιμισθία και τους άλλους όρους υπηρεσίας των μελών της ΕΔΥ.».

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα τα πιο πάνω, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

12 Δεκεμβρίου 2011

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων