Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2011. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η παράταση της ισχύος του περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Νόμου για περίοδο δύο ακόμα ετών, ώστε να λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή αναφορικά με το ειδικό τέλος που καταβάλλεται από τον πωλητή με μειωμένο ενιαίο συντελεστή 0,15% με ισχύ από τις 16 Ιουνίου 2005, το Υπουργείο Οικονομικών κρίνει ότι ενδείκνυται η συνέχιση της ισχύος του, εφόσον η χρηματιστηριακή αγορά δεν έχει ανακάμψει.

Σημειώνεται ότι αρχικά ο συντελεστής ήταν 1%, στην περίπτωση που ο πωλητής του τίτλου ή το πρόσωπο που ανακοίνωνε τη συναλλαγή ήταν νομικό πρόσωπο, και 0,6%, στην περίπτωση που ο πωλητής του τίτλου ή το πρόσωπο που ανακοίνωνε τη συναλλαγή ήταν φυσικό πρόσωπο.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η επιβολή του ειδικού τέλους επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών κρίνεται ότι αποτελεί τον πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο φορολόγησης των επενδυτικών δραστηριοτήτων, σε σύγκριση με άλλους τρόπους φορολόγησης, και στόχο έχει τη δυνατότητα αναθεώρησης του τρόπου φορολόγησης των επενδυτικών δραστηριοτήτων με τον καθορισμό συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας σε σχέση με την επιβολή του εν λόγω φόρου.

Σημειώνεται ότι τα έσοδα από την επιβολή του ειδικού τέλους με ενιαίο συντελεστή 0,15% για τα έτη 2006 και 2007 ανήλθαν στο ποσό των €5,1 εκατομ. και των €7,6 εκατομ., αντίστοιχα, και για τα έτη 2008, 2009 και 2010 κυμάνθηκαν στο ποσό των €2,8 εκατομ., των €2,4 εκατομ. και των €2,7 εκατομ. περίπου, αντίστοιχα, ενώ για το 2011 το τα έσοδα κυμάνθηκαν στο ποσό των €700.000 περίπου.

Συναφώς, με το θέμα της μείωσης του ποσού είσπραξης από το τέλος για το 2011 και στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ο γενικός διευθυντής του ΧΑΚ εισηγήθηκε να καταργηθεί η επιβολή του εν λόγω τέλους όπως ισχύει στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), θέση την οποία δεν υιοθέτησε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

Όπως ανέφερε περαιτέρω ο ίδιος εκπρόσωπος του ΧΑΚ, λόγω της κοινής πλατφόρμας ΧΑΚ και ΧΑ, πολλοί επενδυτές διενεργούν τις χρηματιστηριακές τους συναλλαγές σε κυπριακούς τίτλους στο ΧΑ, όπου δεν επιβάλλεται οποιαδήποτε φορολογία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται ο όγκος των συναλλαγών στο ΧΑΚ και η μείωση της ανταγωνιστικότητας του ΧΑΚ έναντι του ΧΑ.

Περαιτέρω, η επιτροπή ενημερώθηκε από τους αρμοδίους ότι μελετάται η επιβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών επί της υπεραξίας των τίτλων που είναι εισηγμένοι στο ΧΑ, οι οποίοι θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σ’ αυτό από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Ειδικότερα, ο γενικός διευθυντής του ΧΑΚ εισηγήθηκε τη μελέτη ανάλογης ρύθμισης για πράξεις που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο ΧΑΚ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της επιτροπής και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της επιτροπής βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και των μελών της επιτροπής βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κόμματος και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

6 Δεκεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων