Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Δημήτρης Συλλούρης
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Νοεμβρίου και 6 Δεκεμβρίου 2011. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του νόμου για το ΚΥΠΕ, έτσι ώστε το διοικητικό του συμβούλιο να συστήσει επιτροπές στις οποίες να εκχωρείται η άσκηση εκτελεστικής φύσεως αρμοδιοτήτων, όπως π.χ. προκηρύξεις διαγωνισμών, προσφορών κ.λπ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής,

1. στις επιτροπές αυτές μπορεί να συμμετέχουν μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ο γενικός διευθυντής ή άλλοι υπάλληλοι του ΚΥΠΕ ή άλλοι υπάλληλοι άλλων οργανισμών ή και εμπειρογνώμονες, ανάλογα με τη φύση των αρμοδιοτήτων που εκχωρούνται σ’ αυτές, και θα έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα,

2. με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται η ενίσχυση του επαγγελματισμού και η μείωση του χρόνου για τη διεκπεραίωση των εργασιών του ΚΥΠΕ,

3. οι επιτροπές αυτές θα ασχολούνται με εκτελεστικής φύσεως αρμοδιότητες,

4. δεν αναμένεται οποιαδήποτε μείωση ή αύξηση των δημόσιων δαπανών ή των δημόσιων εσόδων από την υιοθέτηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Σε συμπλήρωση των πιο πάνω, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΚΥΠΕ δήλωσε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι απαραίτητες, για να καλυφθεί νομικό κενό που διαπιστώθηκε στο νόμο για το ΚΥΠΕ, ώστε να παρέχεται σε αυτό η ευχέρεια να χρησιμοποιεί και τις γνώσεις εμπειρογνωμόνων σε διάφορα θέματα και να βοηθείται το διοικητικό του συμβούλιο στην εκτέλεση του έργου του.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής εισηγήθηκαν την περαιτέρω επεξεργασία του, ώστε να ικανοποιούνται αποτελεσματικά οι σκοποί της προτεινόμενης ρύθμισης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. O πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος εισηγούνται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του αναθεωρημένου νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί στο νομοσχέδιο στην ολομέλεια της Βουλής.

 

6 Δεκεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων